Fler ungdomar provar narkotika

Efter flera års nedgång har trenden vänt. Nu provar allt fler ungdomar narkotika, enligt den senaste statistiken från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

2009 hade nästan var tionde pojke i årskurs nio provat narkotika någon gång under det senaste året, närmare bestämt nio procent. Motsvarande siffra för flickorna är sju procent.

Detta gör att vi närmar oss de siffror som noterades 2001 då flest ungdomar i nian testat narkotika sedan i början på sjuttiotalet. 2001var det tio procent av pojkarna och 9 procent av flickorna som provat narkotika.

I gymnasiets årskurs två är det 18 procent av killarna som testat narkotika, motsvarande siffra för tjejer är 15 procent. Det är en svag ökning för killarna sedan 2004, då mätningen infördes i den här ålderskategorin, då 17 procent hade tagit droger det senaste året. För tjejerna är siffran oförändrad jämfört med 2004.

Cannabis är den vanligaste drogen i båda åldersgrupperna.

Vid Statens Folkhälsoinstitut har man noterat att droganvändandet bland ungdomar tenderar att öka.

– Det har ökat lite grann, säger Monica K Nordvik som är enhetschef vid avdelningen för drogprevention och spel. Det verkar finnas en större social acceptans i samhället för droganvändning. Dessutom har tillgängligheten ökat på grund av nätdrogerna.

När fler använder narkotika ökar risken för att fler ska prova, enligt Monica K Nordvik.

– Ju fler som använder narkotika desto vanligare blir det. Då finns det närmare mig och blir mer normalt, säger hon.

Vad kan man göra nu för att vända trenden?

– Det går att motverka det här och det finns bra preventionsmetoder som fungerar både på individnivå och politisk nivå. Det finns en länssamordnare i varje län. Jag tycker att man ska ta kontakt med dem för att se vad som kan göras i den regionen.

Joanna Wågström

Mer från Accent