Almedalen

Fler unga nyktra – färre alkoholproblem

Färre skolelever dricker alkohol, och debutåldern går upp. ”Tusentals färre unga drabbas som en följd därav av mindre alkoholskador”, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

Rapporten över skolelevers drogvanor i årskurs 9 på högstadiet och, årskurs 2 på gymnasiet, presenterades vid ett seminarium i Almedalen under onsdagen. Drygt 4 600 elever på grundskolan och 3 400 elever på gymnasiet har deltagit på slumpvist utvalda skolor runt landet.

Utvecklingen över lag är positiv. Vad gäller alkohol så konstaterar CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att fler unga är nyktra. Tidigare var de cirka vare femte, nu är de hälften bland 15-16-åringar.

Även på gymnasiet har andelen som druckit alkohol minskat, från cirka 90 till 80 procent. Även debutåldern för de som dricker har ökat från 14,5 till 15,5 år, och andelen som debuterat före 13 år har halverats under senaste decenniet.

Årskonsumtionen har totalt gått ner i båda åldersgrupper som tillfrågats.

En ny analys över olika index över alkoholrelaterade problem till följd av drickande visar att dessa minskar i takt med att konsumtionen gått ner. Det handlar exempelvis om risken att drabbas av olyckor, oskyddad och oönskad sex, hamna i bråk etc.

– De relaterade skadorna har halverats sedan år 2000 och kopplas till att fler unga är nykterister, medan bland de som dricker är problemen lika stora som tidigare, säger Håkan Leifman som tillsammans med utredaren Clara Henriksson redovisade studien.

Andelen som druckit hembränt eller smuggelsprit senaste året har också sjunkit bland skolelever, enligt enkäten. Undantaget gymnasieflickor som dricker lite mer införd cider.

Narkotikaanvändande ökade något i början av 2000-talet efter en tidigare nedgång. Men trenden verkar nu ha brutits. Av högstadiepojkar uppger i år 8,9 procent att de provat narkotika (vanligtvis cannabis) någon gång (1610,1 procent ifjol) och 3 procent har använt senaste månaden.

Andelen 17-åriga gymnasiepojkar som använt narkotika någon gång var i år 19,8 procent (20,2 proc. ifjol), och 5 procent hade använt senaste månaden (6 procent 2011). Bland jämnåriga flickor var motsvarande siffror 14,6 procent som någon använt (1613,5 procent 2011) och 3 procent knarkat senaste månaden (2 procent 2011).

I jämförelse med de flesta andra europeiska länder (Espad-studien) är såväl bruk av alkohol, narkotika och tobak betydligt lägre. Däremot dricker svenska unga mer när de väl dricker.

CAN:s skolenkäter har gjorts sedan 1971 och är den som längst följt trender i ungas drogvanor.

Anders Andersson är riksdagsman (KD) och ordförande för CAN:

– Resultaten visar att förebyggande insatser fungerar. Det är positiva siffror för både alkohol och tobak. Däremot är det mer oroande att de använder mer narkotika. En storstadssatsning mot cannabis har inletts. Och ansvariga i kommunerna får fundera över vad som mer behöver göras, säger Anders Andersson till Drugnews.

Drugnews/Sven Liljesson

Not: Skolundersökningen 2012 är preliminär och mer statistik publiceras senare via CAN:s hemsida.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer