Mellanöl

Finska handlare vill ha kvar mellanöl – hotar med EU

Finländska köpmän tar nu EU till hjälp för att försöka "rädda kvar" mellanölet i butikerna. 
Att begränsa försäljningen enbart till Alko vore ett brott mot EU-rätten, menar organisationen Finlands Dagligvaruhandel.

Som Accent tidigare berättat, pågår en översyn av den finländska alkoholpolitiken i dess helhet. I ett PM från social- och hälsovårdsministeriet från augusti i fjol sägs, att en flytt av alkoholdrycker om mer än 3,5 procent bort från butikerna och till Alko vore det mest effektfulla sättet att minska alkoholskadorna.

Detta har  inte setts med blida ögon från affärsidkarna, och nu har intresseorganisationen Finlands Dagligvaruhandel kommit med ett motdrag. I ett PM, som dagstidningen Helsingin Sanomat tagit del av, hävdar organisationen att det skulle strida mot EU-rätten att ta bort mellanölet från affärerna.

Man hänvisar till artikel 37 i EUF-fördraget (det som tidigare hette EG-fördraget). Enkelt uttryckt innebär artikeln, att inget medlemsland har rätt att utöka ett monopol så att det blir större än det var när landet ifråga gick med i EU. Skulle mellanölet tas bort från dagligvaruhandeln och endast få säljas på Alko, alltså Finlands motsvarighet till vårt systembolag, innebär det onekligen att Alkos monopol stärks.

– Köpmännens argumentation har fog för sig. Det är mycket möjligt att EU skulle anse en flytt av mellanölet till Alko som ett brott mot 37:e artikeln, säger juristen Mikko Alkio, expert på EU-rätt och nationella monopol.

Juha Raitio, professor i europarätt vid Helsingfors Universitet, är försiktig i sitt omdöme och menar att vilken utvidgning som helst av ett monopol inte automatiskt strider mot EU-rätten.

– Det väsentliga är att en sådan utvidgning inte innebär att något annat medlemsland diskrimineras vad gäller möjligheterna till produktexport, säger han till Helsingin Sanomat.

Det är just en sådan inskränkning, vad gäller volymer och märkesutbud, som köpmännens organisation i sitt PM menar kan bli följden av att mellanölet förs helt över till Alko.

På social- och hälsoministeriet tar man dock den uppflammande debatten med ro. Kari Paasio, som ansvarar för handläggningen vad gäller förnyelsen av alkohollagen, är förvånad över köpmännens utspel.

– Det väsentliga är att vi faktiskt inte nu föreslår att mellanölet ska föras över till Alko, påpekar han.

I ministeriets PM från i fjol sägs dock att en överföring av mellanölet till Alko kan komma ifråga, när man väl utvärderat effekterna av övriga reformer i nya alkohollagen. Det skulle kunna ske exempelvis 2020.

– Under inga omständigheter frånsäger vi oss den möjligheten på grund av ett PM från Finlands Dagligvaruhandel, fastslår Kari Paasio.

Mer från Accent