Finsk promillegräns vid yrkesmässig sjötrafik kan sänkas

Stadsrådet i Finland föreslår att promillegränsen vid yrkesmässig sjötrafik ska sänkas.

Nuvarande promillegränsen ligger på 1,0 för all yrkesmässig gods och passagerartrafik. Nya förslaget avser att gränsen dras redan vid 0,5 promille.

Idag överlämnades propositionen av regeringen till riksdagen. Ändringen kan börja gälla redan i början av maj. Den allmänna promillegränsen i sjötrafiken skulle bli oförändrad och fortfarande ligga på 1,0 promille.

Roderfylleri kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Moa Stiernstedt

Mer från Accent