Finland

Finländska handlare lobbar för starköl i livsmedelsbutiken

Starköl och vin bör kunna säljas i livsmedelsbutiker, föreslår de finländska dagligvaruhandlarna och anför konkurrensskäl. Samtidigt visar en undersökning att införseln till Finland minskat mätt i ren alkoholprocent.

Viinaralli, det vill säga ”spritrally”, är ett ständigt återkommande uttryck i de finländska dagstidningarnas rubriker. Med de snabbaste båtarna tar det bara dryga timmen från Helsingfors till Tallinn, där inte minst starkare alkoholdrycker är väsentligt billigare.

Nu har en grupp intresseorganisationer, bland dem alkoholnäringen samt dagligvaruhandlarna, låtit göra en undersökning gällande införseln. Den visar bland annat att fem procent av finländarna står för närmare hälften av all alkohol som förs in från Estland.

– Det handlar utan tvekan om yrkesmässigt langande. Ingen dricker sådana mängder på egen hand, säger Tuomas Meriluoto, ordföranden för Föreningen för Finlands alkoholdryckeshandel, till Finska Notisbyrån.

Från dagligvaruhandlarnas sida vill man att det ska bli tillåtet med försäljning av till en början starköl, senare även vin, i livsmedelsbutikerna.

– Det, plus en måttlig sänkning av alkoholskatten, skulle minska införseln och öka försäljningen här i Finland, säger Kari Luoto, VD:n för Finlands dagligvaruhandel, till morgontidningen Helsingin Sanomat.

Den undersökning som de här intresseorganisationerna låtit göra omfattar 3 737 resenärer under fjolåret. Samtidigt har Institutet för hälsa och välfärd (som ligger under det finländska social- och hälsovårdsministeriet) låtit statistikföretaget TNS Gallup göra undersökningar med 500 intervjuade resenärer per vecka.

De sistnämnda undersökningarna visar att finländarnas införsel av alkohol från utlandet minskade med tre procent mellan september 2013 och augusti 2014, mätt i ren alkohol.

Mer från Accent