Fel i korsordet i Accent nummer 5/11

En uppmärksam och kunnig lösare har påpekat ett fatalt faktafel i Accentkrysset i nummer fem.
Vågrätt långt nere i vänsterkanten står det ”STJÄRNBILD MED ALTAIR” – ska vara endast ”STJÄRNBILD”.
Lodrätt i högra delen står det ”STOR I FISKARNA” – ska vara ”STOR I ÖRNEN”.
Krysskonstruktören beklagar det inträffade.

Mer från Accent