Färre brottsåterfall efter missbruksvård

Kriminalvårdens satsning på narkotikamissbruk har lett till att färre nu återfaller i brott. Det visar ny statistik från BRÅ, som jämfört återfall mellan intagna som deltagit i missbruksvård år 2006 och en jämförbar kontrollgrupp som avtjänat sitt straff innan satsningen började 2002. Ett år efter frigivning återföll 50 procent av dem som deltagit i behandling, mot 58 procent i kontrollgruppen. 

Drygt  60 procent av de intagna på svenska anstalter  är narkotikamissbrukare och risken för återfall i brott är mycket hög. Detta föranledde att kriminalvården fick i uppdrag av regeringen att särskilt satsa på att förhindra missbruk bland intagna, att minska förekomsten av knark på fängelser och erbjuda behandling.
Bäst resultat hade intagna som var minst 30 år, som fullföljde en tolvstegsbehandling och som inte förflyttades. I denna grupp återföll 10-14 procent färre i brott jämfört med kontrollgruppen.               

Maria Zaitzewsky

Mer från Accent