Färre alkoholskadade foster i Sydafrika

Barn som föds med alkoholskador är ett stort problem i Sydafrika. Men när man började informera kvinnorna om riskerna minskade antalet alkoholskador med 36 procent.

Norra och västra Kapprovinserna i Sydafrika är kända för hög förekomst av barn som föds med alkoholskador, så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS. Anledningen är hög konsumtion av alkohol bland kvinnor och bristande kunskap om alkoholens effekter på fostret.

Ett informationsarbete för att upplysa om hur alkoholen skadar fostret inleddes. En studie från två städer i norra Kapprovinsen framgår att andelen foster med alkoholskador har minskat med 36 procent tack vare det framgångsrika projektet.

Den höga alkoholkonsumtionen bland kvinnor har delvis bakgrund i en 400 år gammal tradition att ge slavar lön i form av alkohol och att ha kontroll över dem genom att få dem alkoholberoende . Traditionen förbjöds på 1960-talet alkoholmissbruken lever kvar idag och bidrar till att kvinnor dricker under graviditeten.

Linn Heiel Ekeborg

Mer från Accent