Fakta Ryssland

• Närmare häften av alla ryska män och 17 procent av kvinnorna har allvarliga alkoholproblem, enligt ryska hälsovårdsdepartementet. 2,2 miljoner ryssar vårdas på sjukhus för alkoholism och 110 000 av dem är minderåriga. (2008).

• En studie av dödsorsaker i ryska Udmurtien visar att två av tre män som dör i åldrarna 20–55 år gör det berusade.

• Ökad alkoholkonsumtion och sämre socialt skyddsnät efter Sovjetunionens sönderfall bidrar till att ryska mäns förväntade livslängd sjunkit och är nu 58 år.

• Befolkningsprognoser varnar för att den ryska befolkningen kommer att minska drastiskt, från cirka 140 miljoner idag till drygt 100 miljoner invånare om 60 år.

• Nya dödssiffror som nyligen presenterats visar att dödligheten är tre gånger högre bland ryssar i arbetsför ålder jämfört med andra i-länder.

• Bland ryska män kan 59 procent av de för tidiga dödsfallen kopplas till alkohol. Bland kvinnor är motsvarande siffra 33 procent. Vanligaste orsak till dödsfallen var alkoholrelaterade olyckor, våld, alkoholförgiftning och akuta hjärtsjukdomar.

• De alkoholrelaterade dödsfallen har varierat kraftigt i takt med att konsumtionen ökat eller minskat. Lägst var dödligheten i mitten av 1980-talet då Sovjetunionens dåvarande president Gorbatjov kraftigt försökte begränsa supandet. Högst var alkoholskadorna efter Sovjets fall 1991 då dödsfallen ökade explosionsartat och ultraliberalism rådde på alkoholområdet.

Mer från Accent