Innehållsdeklarationer

Få EU-länder redovisar flaskans innehåll

Hur etiketter på alkoholförpackningar ska se ut bör regleras i lag, anser WHO. Men få länder följer rekommendationerna.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar innehållsförteckning, näringsdeklaration och varningstexter på alkoholförpackningar. Ändå görs det inte, eller görs inte fullt ut, i de länder som är anslutna till WHO Europa. Det visar en rapport från det nya Health Evidence Network, HEN.

Enligt WHO har människor rätt att veta vad alkoholdrycker innehåller och vilka risker som finns med att dricka dem. Det anser WHO vara minimikrav för att konsumenter ska ha möjlighet att göra informerade val.

Särskilt viktigt anser WHO det vara för konsumenter i Europa, som har världens högsta alkoholkonsumtion, högst andel alkoholberoende och störst andel döda av alkohol i världen, omkring 10 procent av alla dödsfall.  

Rapporten visar också att det är lagstiftning som fungerar bäst.

– I länder där industrin tillåts självreglera sin etikett-policy används de dåligt och innehåller inte tillräcklig information, säger Carina Ferreira-Borges, chef för alkohol och narkotikaprogrammet på WHO Europa.

Enligt rapporten är länder som är medlemmar i EU betydligt sämre på att följa WHO:s rekommendationer än de europeiska länder som inte är medlemmar. Åtta länder (36 procent av icke-medlemmarna) har regler för etiketter som uppfyller alla krav. Endast ett av EU:s 27 medlemsländer lever upp till rekommendationerna, knappt 4 procent.

Inget land använder sig dock av alternerande budskap på etiketterna, något som enligt WHO behövs för att konsumenterna inte ska avtrubbas.

Den dåliga följsamheten oroar WHO eftersom alkoholkonsumtion ökar risken för skador, våld, psykisk ohälsa, cancer, stroke, hjärtsjukdom, smittsamma sjukdomar och försvagar immunsystemet. Dessutom, skriver WHO på sin hemsida, ökar hög alkoholkonsumtion risken för akut andnödssyndrom, en av de allvarligaste komplikationerna vid covid-19.

För att etiketter ska fungera som ett hjälpmedel att förebygga alkoholskador krävs att de innehåller hälsoinformation, innehållsförteckning och näringsinnehåll. Dessutom ska budskapet genomgå en oberoende granskning och utvärderas, enligt WHO.

I Frankrike måste alla alkoholförpackningar numera ha en varning för att dricka under graviditet. Det var ett led i en satsning för att öka medvetenheten kring riskerna med alkohol under graviditet som ingår i deras nationella folkhälsoplan för 2018–2022. En nyligen genomförd studie visar att medvetenheten redan ökat hos allmänheten.

Mer från Accent