Skolungdomar

Få elever testar positivt i drogtester

Skolinspektionen avråder från drogtester av skolelever. Trots det använder sig flera skolor av drogtester.

I Karlskrona vill kommunen drogtesta alla nya gymnasister och i Norrköping genomförs slumpmässiga drogtester på gymnasieelever. Det rapporterar TT.

– Vi ser att droger förekommer på skolan, vi har elever som håller på med droger på friden och det är klart att det förs med in på skolan, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasiet i Norrköping till TT.

Eftersom elever befinner sig i en beroendeställning till personalen på skolan avråder Skolinspektionen från drogtester. Det är får svårt att säkerställa att testerna genomförs frivilligt från elevens sida. Grupptryck kan också spela in och en elev som vägrar att göra drogtest riskerar att misstänkliggöras. Men så länge testerna inte utförs under tvång så bryter de inte mot lagen.

Men på till exempel Rönnowska skolan i Helsingborg riskerar den som inte vill testas att inte få genomföra sin praktik. Detta trots att skolan enligt lagen inte får använda ”hot om sanktioner” för att tvinga en elev att göra drogtest.

– Om en elev vägrar så väcks misstankar och då har vi en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om möjlig drogproblematik, säger Alexander Kazatchkin, skolvärd på Rönnowska skolan.

På de skolor som använder sig av drogtester är det få elever som testat positivt. Det råder delade meningar bland de rektorer som TT har pratat med om ifall drogtesterna har någon effekt på eleverna.

Mer från Accent