Expertkonferensen: ”Det gäller att hålla alkoholen på agendan”

I två dagar har beslutsfattare och EUs främsta experter träffats i Stockholm och diskuterat alkohol och hälsa. Ett av syftena med expertmötet var att hålla liv i processen som inleddes med EUs alkoholstrategi för tre år sedan.

marialarsson– Vi vill se till att alkohol även i fortsättningen finns på EUs agenda, säger folkhälsominister Maria Larsson till Accent. Det gäller också att stärka implementeringen av alkoholstrategin och då är det här bra. Under de här dagarna har deltagarna fått massor av förslag och exempel på hur man kan gå vidare.

Omkring 230 av deltagarna har varit med som officiella delegater från alla 27 av EUs medlemsländer. Nästan lika många ytterligare, främst representanter för frivilligorganisationer och alkoholindustrin deltog i det öppna programmet som löpte parallellt.

IOGT-NTO fanns med under dagarna och arrangerade bland annat ett seminarium om alkoholreklam tillsammans med EUCAM, ett holländskt institut som undersöker alkoholreklamens effekter. Trots att seminariet delvis krockade med det officiella öppnandet av konferensen fylldes rummet till sista stolen.

– Det var verkligen över förväntan, säger Susanna Odin, verksamhetskonsulent inom EU-frågor på IOGT-NTO. Det var intressant att se att så många höjdare från den europeiska alkoholindustrin dök upp, det visar att de känner sig tvungna att hålla koll på det vi gör.

På seminariet föredrogs bland annat forskning som pekar på att självreglering när det gäller alkoholreklam sällan fungerar bra, lagstiftning är generellt betydligt effektivare. Forskningen visar också att unga människor i allra högsta grad påverkas av alkoholreklam. Dels gör den att unga börjar dricka tidigare och dels påverkar mängden reklam hur mycket unga dricker. De regler som redan finns om att alkoholreklam inte får rikta sig direkt till ungdomar är dock i praktiken verkningslös.

– IOGT-NTO vill ha ett förbud mot alkoholreklam på europanivå, det är enda sättet för att skydda ungdomarna, säger Susanna Odin. Ett sådant förbud diskuteras av fler och fler nu, många som arbetar med hälsofrågor förstår den här problematiken.

Under konferensen presenterades också en halvtidsutvärdering av EUs alkoholstrategi. Initiativet till strategin kom redan under Sveriges förra ordförandeskap i EU 2001, men det dröjde ända till 2006 innan den antogs. Alkoholstrategin är tänkt att gälla fram till 2012.

På tre år är det svårt att se några effekter på konsumtionsvanor eller alkoholskador, där bedömer kommissionen att det dröjer ytterligare ett antal år innan man kan se resultat. Det man kan se redan nu är att allt fler av EUs medlemsländer skaffar sig eller uppdaterar sin alkoholpolitik.

När alkoholstrategin trädde i kraft hade bara 15 av EUs medlemsstater en nationell alkoholpolitik. I början av 2008 hade nästan alla medlemsstater en alkoholpolitik på plats. Ett annat exempel är åldersgränser där fler än hälften av EUs medlemsstater nu har en åldersgräns för inköp av alkohol som är 18 år eller högre. Värt att notera är att tre länder (Belgien, Grekland och Italien) fortfarande inte har någon åldersgräns alls när det gäller försäljning av öl och vin.

– Nu har vi ett nytt parlament och en ny kommission, så det gäller att hålla de här frågorna aktuella, säger Maria Larsson. Nu har det gått tre år sedan vi antog strategin. Det blir alltid större intensitet i början men vi vill se till att man inte tappar taget.

De frivilligorganisationer som funnits på plats under konferensen har förutom att delta på seminarier och arrangera egna också haft möjlighet att ha utställningar i konferenslokalens källare. Här har förutom IOGT-NTO bland annat också Junis, NBV, Kris och NSF funnits på plats.

– Jag vill verkligen tacka alla de som ansvarat för de öppna seminarierna, säger Maria Larsson. De har hållit otrolig hög kvalité, man blir lycklig av att se allt som pågår här. Nu kan delegaterna ta med massor av goda exempel hem, det har stor betydelse för vad som händer i EU i framtiden.

Pierre Andersson

Mer från Accent