Experter vill införa minimipris på alkohol i Storbritannien

Tusentals liv skulle kunna sparas om minimipris på alkohol infördes i Storbritannien. Det skriver 19 ledande experter till tidningen the Daily Telegraph.

I sitt brev skriver de att 13 000 nya fall av cancer varje år kan relateras till alkohol och att detsamma gäller vart fjärde dödsfall i åldersgruppen 15 – 24 år. Av brevet, som är undertecknat av experter från bland andra, the British Medical Association, the Royal College of Physicians and the Royal College of Nursing, framgår vidare att experterna anser att prisgapet mellan alkohol som köps på restaurang och alkohol som köps i livsmedelsbutiker måste minska.

− Vi behöver verkligen öka priserna på den billigaste alkoholen. Det finns överväldigande bevis för sambandet mellan priset på alkohol och skadenivån i samhället, skriver de.

Professor Sir Ian Gilmore, rådgivare till the Royal College of Physicians, säger till the Daily Telegraph att närmare 10 000 liv per år kan räddas genom att sätta ett minipris på 50 pence per enhet alkohol.

− Det är inte bara skador på den som dricker som minskar. Lika mycket kan deras barn och framtida brottsoffer vinna, säger han. Att höja priset är sannolikt det effektivaste sättet att nå de tyngsta missbrukarna.

Andrew Lansley, talesperson för Hälsosekretariatet, säger att han är tveksam till att införa minimipriser eftersom det inte är förenligt med EUs regler.

Motståndarna till minimipriser anser att de är orättvisa eftersom de straffar alla konsumenter, inte bara de som har problem.

Eva Ekeroth

Mer från Accent