Strategi

EU-parlamentet röstade för en ny alkoholstrategi

EU-parlamentet vill ha ny alkoholstrategi. Innehållsdeklarationer kommer att bli obligatoriska.

I dag har EU-parlamentet röstat igenom en resolution om en ny alkoholstrategi.

Frågan om innehållsdeklarationer på alkoholförpackningar, som drivits främst av Eurocare, gick igenom. Ett motförslag om att endast alkoläsk skulle deklarera energiinnehåll röstades ner.

– Främst handlar det om hur många kalorier dryckerna innehåller, men kommissionen uppmanades också överväga möjligheten att införa varningssymboler för gravida och för att kombinera alkohol med bilkörning, säger Ellica Brindstedt, politisk assistent på IOGT-NTO:s Brysselkontor, till Accent.

Ett tilläggsförslag på att EU-kommissionen skulle stötta kampanjer för måttlig vinkonsumtion röstades ned. Inga aktiviteter som uppmuntrar till konsumtion ska få offentligt stöd, med undantag för stöd till vinproduktionen och marknadsföring av europeiska viner till länder utanför EU.

Förslaget på minimipriser fick gehör.

– Som jag förstod det så blev skrivningen att det var fritt fram för enskilda länder att införa minimipriser om EU-domstolen bedömer att det är möjligt, säger Ellica Brindstedt.

Hon tycker att marknadsföringen var en av de frågor som fick kraftfulla skrivningar.

– Dels kom det med ett erkännande av att reklam har samband med tidig alkoholdebut och dels rekommenderas medlemsländerna att ha en strikt reglering av alkoholreklamen, säger hon.

Marknadsföringen och innehållsdeklarationen är de frågor hon är mest nöjd med. Mindre glad är hon över att skrivning på flera ställen ändrades från alkoholrelaterade skador till alkoholmissbruksrelaterade skador.

– Men vi är ju väldigt glada att de vill ha en strategi och vi hoppas att skrivningarna blir lite bättre i den slutliga versionen som kommissionen tar fram. Vi är också glada att inte förslaget om stöd till måttlighetskampanjer gick igenom, säger Ellica Brindstedt.

Mer från Accent