EU-parlamentariker varnar för gårdsförsäljning

DRUGNEWS: Gårdsförsäljning av alkohol är en riskabel väg för Sverige. Det menar fyra EU-parlamentariker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet i ett gemensamt upprop.

Fyra svenska parlamentariker i Bryssel varnar i en debattartikel i Aftonbladet för att frångå Systembolagets monopol och tillåta gårdsförsäljning av exempelvis vin som flera bönder vill starta.
Men det handlar inte bara om några strävsamma bönders möjlighet att få sälja en flaska eller två närodlat vin till besökare.

”Frågan är större än så. På samma sätt som fri konkurrens ger fördelar i ekonomin i sin helhet, ger den – ur folkhälsoperspektiv – nackdelar på alkoholområdet. Där ger fler aktörer, lägre priser och bättre tillgänglighet högre alkoholkonsumtion, fler alkoholskador, högre kostnader för samhället och mer lidande för enskilda”, skriver EU-parlamentarikerna Anna Hedh (S), Alf Svensson (KD)), Cecilia Wikström (FP) och Carl Schlyter (MP).

Dessutom kommer Sveriges undantag att få behålla ett detaljhandelsmonopol att kunna ifrågasättas. Och det ”på goda grunder” eftersom gårdsförsäljning av lokala drycker skulle diskriminera utländska. Debattörerna påminner även om att gårdsförsäljningen i Finland, som ju också har ett alkoholmonopol, ifrågasätts av EU-kommissionen.

De anser istället att Sverige bör fortsätta gå i täten för en restriktiv alkoholpolitik i Europa, ”som vilar på folkhälsa – inte stärkta produktionsintressen”.

Det gemensamma utspelet från de fyra parlamentarikerna är särskilt intressant eftersom de representerar olika politiska läger. Svenska regeringen brottas just nu med huruvida gårdsförsäljning ska ingå i det förslag till ny alkohollag som man förbereder.

Rödgröna motioner har lagts i riksdagen mot gårdsförsäljning. Alliansen är splittrad i frågan, jordbruksministern pläderar för bönders möjlighet att sälja lokala alkoholdrycker medan folkhälsoministern och alkoholutredningen varnar för att det kan hota Systembolaget.

Av Drugnews/SL

Mer från Accent