EU ifrågasätter gårdsförsäljning

Den finska gårdsförsäljningen av alkohol har aldrig tillåtits av EU, den har pågått ändå. Trots det används det finska exemplet flitigt i Sverige. Men nu skärper EU-kommissionen tonen mot Finland.

– Många riksdagsledamöter trummar ut en sanning om att det är tillåtet med gårdsförsäljning i Finland men det är det inte. EU-kommissionen har hittills valt inte gått vidare med frågan men om Finland börjar sälja likör eller Sverige inför gårdsförsäljning då kan det bli problem, säger Peter Moilanen som är verksamhetschef på IOGT-NTO.

De svenska politiker, företag och organisationer som vill se att lokalproducerad alkohol ska kunna säljas på gårdar i Sverige använder ofta Finlands försäljning som ett argument för att det går att kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets monopol.

Ställer frågor till Finland
Men EU-kommissionen har, tvärtemot vad som förts fram i debatten, aldrig godkänt försäljningen. Och kommissionen har vid flera tillfällen via brev ställt frågor till Finland angående gårdsförsäljningen.

Nu när Finland även vill börja sälja likör har EU-kommissionen satt ner foten. I ett brev som kommissionens generalsekreterare Catherine Day skickade till ansvariga i Finland den 23:e mars i år framgår det tydligt att likörförsäljning inte skulle tillåtas av kommissionen.

”Ett sådant undantag för att kringgå det statliga monopolet, enbart för lokalt producerad fruktlikör och inte för liknande produkter från andra medlemsländer, skulle helt klart stå i strid med artikel 34 … Kommissionens avdelningar skulle motsätta sig att de anmälda ändringarna av Finlands alkohollag antas.”, skriver hon i brevet.

Blir tvingade att välja
Med anledning av detta skriver IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt på Dagens Nyheters debattsida i dag att risken är stor för att kommissionen kan komma att tvinga Finland att välja mellan detaljhandelsmonopolet och gårdsförsäljningen.

Claes Västerteg, Centerpartiet.

– Finland riskerar sin rätt att behålla detaljhandelsmonopolet, säger Anna Carlstedt. Att införa gårdsförsäljning i Sverige som det ser ut nu skulle vara högst oansvarigt. Det här är ytterligare ett exempel på hur regeringen prioriterar näringen framför folkhälsan.

Utredarens sak att titta på
Claes Västerteg (C) som är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och som vid flera tillfällen har motionerat för införandet av gårdsförsäljning tycker att det är bra att kommissionens brev lyfts fram.

– Vi vill införa gårdsförsäljning och har tillsatt en utredare för att se om det är möjligt. Man kan konstatera att det här är en sak som utredaren bör titta på, säger han.

Hur ser du på risken för att EU-kommissionen går vidare och ifrågasätter detaljhandelsmonopolet om Sverige också inför gårdsförsäljning?

– Det där är bara ytliga spekulationer och inget jag kan uttala mig om.

Joanna Wågström

Mer från Accent