EU

EU ett steg närmare ny alkoholstrategi

I går röstade EU-parlamentets kommitté för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ja till en resolution för en ny alkoholstrategi. Det är ingen garanti för att någon ny strategi tas fram, men ändå ett steg på vägen.

Resolutionen som röstades fram igår begär att en ny alkoholstrategi för att motverka skador på hälsan av alkohol tas fram. Strategin ska gälla under perioden 2016 – 2022.

I resolutionen betonas också vikten av att alkoholförpackningar får etiketter där innehåll och näringsvärde deklareras.

– Många människor har ingen aning om hur många kalorier det finns i alkohol. Om de inte är så hängivna att de går in och söker på bolagens hemsidor får de ingen information. Det är oacceptabelt och omröstningen idag banade väg för att uppmärksamma konsumenternas behov av information för att kunna fatta väl grundade beslut när det gäller alkoholkonsumtion, säger Glenis Wilmott, en av parlamentarikerna som stödde resolutionen.

Enligt IOGT-NTO-rörelsens Brysselkontor kom även en skrivning om att minimipriser kan vara en bra lösning i vissa länder. Vilket, enligt Brysselkontoret, får ses som en seger.

Nästa steg är att resolutionen läggs fram för hela EU-parlamentet den 27 april.

– Alla parlamentsledamöter bör stödja det här uppropet för en ny alkoholstrategi. Det ska ses som en investering i hälsa för att säkra en stabil ekonomisk utveckling. Europa förlorar stora summor på grund av alkohol varje år, främst på grund av minskad produktivitet, säger Mariann Skar, generalsekreterare för Eurocare.

Initiativet till resolutionen kommer från parlamentsledamöter. Intresset har varit stort. Enligt Eurocare har 360 förslag på ändringar i resolutionen lämnats in. Alla har inte haft folkhälsans bästa för ögonen.

Ett förslag var till exempel att kommissionen ska genomföra kampanjer för att få européer ska dricka vin med måtta ”i syfte att utbilda konsumenterna i ansvarsfull och förståndig alkoholkonsumtion”.

Ett annat förslag var att kommissionen ska bidra till att sprida information om vin.

Det fick den svenska EU-parlamentarikern Anna Hedh att skriva en debattartikel och ett antal frivilligorganisationer att skriva ett öppet brev till parlamentsledamöterna och uppmana dem att ha hälsan i fokus på hälsa när de röstar.

Organisationerna välkomnar beslutet och ser det som ett litet steg i riktning mot minskade alkoholskador.

Mer från Accent