Prevention

Effektiva insatser

Alkoholskador är ett av våra största hälsoproblem, förenat med enorma kostnader och mycket lidande. Enligt en rapport från OECD 2015 är kostnaderna så stora att även dyra åtgärder betalar sig.

1. Alkoholskatter – mest effektivt

Den mest effektiva åtgärden för att begränsa alkoholskadorna är att hålla priset uppe. Alkoholskatt är det bästa instrumentet. Det är en enkel och kostnadseffektiv metod.

Ett annat sätt att hålla uppe priserna är minimipriser per gram alkohol. Det påverkar dock endast priset på den billigaste alkoholen och de som dricker den, i första hand högkonsumenter.

En annan anledning till att prioritera skatter framför minimipriser är att inkomsterna hamnar hos staten. Med minimipriser stannar vinsten hos dem som säljer, trots att staten får ta kostnaderna.

2. Monopol – näst bäst

Efter höga skatter kommer statligt monopol på alkoholförsäljning som god tvåa i effektivitet. Att hålla vinstintressen borta har god effekt. Då finns inget intresse att försöka locka kunden att köpa mer. Statliga monopol har dessutom  visat sig hålla nere antalet butiker, något som också har en preventiv effekt.

3. Åldersgränser – viss effekt

Åldersgränser har viss effekt på skadorna under förutsättning att de efterlevs.

4. Öppettider – begränsar tillgången

Även begränsning av öppettiderna begränsar tillgången och därmed konsumtionen och skadorna.

5. Serveringstillstånd – påverkar positivt

Att inte vem som helst får servera alkohol när som helst, påverkar alkoholskadorna. I Sverige måste den som är ansvarig för alkoholserveringen på en krog gå i genom ett skriftligt prov för att visa att hen har koll på alkohollagen. Dessutom kan man nekas tillstånd om antalet barer, restauranger och krogar anses bli för många i området.

6. Ansvarsfull -alkohol-servering – minskade våldet

Innebär att restaurangpersonal utbildas i alkohollagen och får praktisk träning i att neka att servera underåriga eller överförfriskade. En utvärdering från Stockholm visade att våldet minskade i den del av staden där man genomförde utbildningen. Annars är effekten begränsad.

7. Rattfyllerilag – minskar olyckorna

En fungerande rattfyllerilagstiftning, med låg tillåten promillehalt och där efterlevnaden kontrolleras med slumpvisa utandningskontroller har visat sig minska olyckorna i trafiken.

8. Reklambegränsning – påverkar främst unga

Nyare forskning visar att framförallt unga påverkas av alkoholreklam, särskilt på internet. Ett förbud skulle alltså sannolikt påverka ungdomars konsumtion och skador.

9. Varningstexter – tveksam effekt

Någon effekt på alkoholskador av varningstexter på förpackningar har man inte kunnat visa. Det är å andra sidan ett enkelt sätt att nå samtliga konsumenter och medvetenheten om problemen har visat sig öka. På tobakspaketen har varningstexterna haft effekt vilket kan tyda på att utformning och storlek har betydelse.

På senare tid har det också kommit studier som visat på viss effekt på inköpsbeslutet. I Tyskland har man till exempel sett att information om åldersgränser på alkoläskflaskor fick 17 procent av ungdomarna som tänkt köpa att avstå.

10. Lokalt förebyggande arbete – alla måste delta

Insatser i lokalsamhället där olika aktörer agerar gemensamt för att minska tillgången kan minska alkoholkonsumtionen bland unga. Det kräver dock att alla är med.

Projekt eller program som riktar in sig på att minska efterfrågan visar ingen effekt. Det gör inte heller skol- eller föräldraprogram. I några fall har de till och med haft motsatt effekt.

Mer från Accent