Cannabis

Dyrt för patienter med Sativex

För patienter som får cannabis-preparatet Sativex på recept kan medicinen bli dyr. För liten effekt i förhållande till pris är orsaken.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att munsprejen Sativex inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Det innebär att patienter kan få betala närmare 30 000 per år för sin medicin. Det skriver ETC i Örebro.

– I grunden handlar det om att priset var för högt, säger Karl Arnberg, enhetschef på TLV, till ETC.

Att ett läkemedel godkänns av Läkemedelsverket räcker alltså inte för att det ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras av staten. Enligt lagen om läkemedelsförmåner ska sedan TLV göra en avvägning av samhällets kostnad mot nyttan för patienten.

– Det här läkemedlet är för dyrt för den effekt som det ger. Hade priset varit tillräckligt lågt hade vi sagt ja, säger han.

Enligt FASS skrivs Sativex ut till personer med MS. Till skillnad från Sativex ingår cannabisläkemedlet Bediol i högkostnadsskyddet. Det är ett läkemedel som fem nervskadade svenskar fått särskilt tillstånd av Lökemedelsverket att använda.

– Mediciner som skrivs ut på licens ingår per automatik i högkostnadsskyddet. Får en patient ett licensläkemedel finns inget annat alternativ. Det är en sista utväg där alla andra vägar ska vara prövade först, säger Karl Arnberg.

Mer från Accent