Bio

Dyrare biobiljetter kommer påverka Våra gårdars biografer

Nästa år blir filmpolitiken helstatlig, vilket troligen innebär en höjning av momsen på biobesök – och därmed höjda biljettpriser. Ungefär hälften av Våra Gårdars biografer kan drabbas.

När det filmavtal som ingicks 1963 nu upphör 2017 kommer filmpolitiken att bli helstatlig. I dag är biobesök momsbelagda med 6 procent och större biografer betalar även en SFI-avgift (Svenska Filminstitutet) på 10 procent av biljettintäkterna.

Men när staten från och med nästa år ska finansiera filmdistributionen flaggas det för en ökning av biomomsen till 25 procent, vilket innebär dyrare biobiljetter. Höjningen ska ge staten höjda nettointäkter med 28 miljoner kronor och ett tillfälligt stöd utlovas till mindre biografer som drabbas av den föreslagna momshöjningen. De biografer som inte får kompensation kommer att tvingas höja biljettpriserna, vilket kan slå hårt mot verksamheten.

Den föreslagna höjningen kan bli kännbar för ungefär hälften av Våra gårdars biografer. Det handlar om de biografer som är momsregistrerade, och därmed kan drabbas av en momshöjning. Momsbefriade föreningsbiografer drabbas inte.

– Staten har anslagit 25 miljoner i biografstöd under tre år till stöd för mindre biografer, så att de kan rustas upp och bli mer attraktiva och up-to-date i syfte att man successivt ska kunna höja sina biljettpriser. Men trots det finns det en oro för att Våra gårdars biografer ska drabbas i form av minskade intäkter och färre biobesökare, säger Lars Gillegård, biografkonsulent på Våra gårdar.

Våra gårdar och riksföreningen Biograferna menar, i en skrivelse till kulturutskottet, att det krävs en bred analys och en god förankring i politiken och bland branschens aktörer för att helt lägga om svensk filmpolitik – från ett filmavtal som verkat i 52 år till en helstatlig filmpolitik. Så har icke skett, vilket bland annat framgår av remissvaren. Av de 96 remissvaren är hela 66 svar mer eller mindre emot en momshöjning.

– Riksdagens kulturutskott har haft en del synpunkter på regeringens filmproposition som kommer att behandlas i riksdagen den 9 juni. Men tipset är att huvudfinansieringen kommer att ske via höjning av momsen på biljetterna, säger Lars Gillegård.

Mer från Accent