Narkotika

Drottningen: svik inte barnen

Drottning Silvia invigningstalade på narkotikakonferensen i Landskrona. Hon visade stort engagemang i frågan: ”Vi får inte svika barnen”, sade hon och ställer helt upp för målet ett narkotikafritt samhälle.

Folkrörelsekonferensen Sverige mot narkotika avslutades i fredags i Landskrona – där flera hundra deltagare samlats i dagarna två. Huvudtemat var att försvara visionen om drogfrihet i samhället.

Landskrona som är värd för konferensen brottas med drogproblem. Enligt en enkät ifjol i bland skolelever i kommunen i årskurs nio hade 15,4 procent av pojkarna prövat narkotika och 3,7 procent av flickorna. För rikssnittet i hela landet uppgav i våras 8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna att de prövat någon gång.

En undersökning av spår av narkotika i avloppsvattnet bland tio skånska kommuner hade Landskrona sämst siffror.– De flesta unga som prövar fastnar inte, men för några blir det ett långt beroende med misär. Förebyggande arbete är viktigt och skolan är en viktig arena för det. Vi ska säga nej, sätta stopp, sade Torkild Strandberg, kommunalråd (FP) i Landskrona, till Drugnews.

Han tror att ändrade mer attityder, mer lättillängliga och billigare droger driver på problemen. Dessutom oroas han över att politiker i Köpenhamn på andra sidan sundet vill tillåta cannabisförsäljning på försök.

Drottningen var känslosam i sitt tal på konferensen i Landskrona teater:

– Inget gör mig så ont som när jag möter barn och ungdomar som lever i samhällen där drogmissbruk är en del av det dagliga livet. I samhällen där det tillverkas, säljs och missbrukas droger skapas även fattigdom, korruption och misär. Och här är det barnen och ungdomarna som drabbas hårdast. Det är de som förlorar all sin tro, inte bara på det samhälle de lever i utan även på oss vuxna, sade hon.

Hon beklagar de legaliseringsrop som hörs internationellt och menar att idéerna påverkar även ungdomar här hemma. Talet om ”mjuka” och ”hårda” droger och att cannabis inte är så farligt…

Drottning Silvia sade att föräldrar är viktig skyddsfaktor för att inte barn ska hamna i missbruk, men om familjen räcker till, så måste samhället stiga in.

– Det förebyggande arbetet måste stärkas. Och vårt arbete måste bygga på nolltolerans, sade hon.

Att fler dör av narkotika oroar henne, men att färre prövar och fastnar i missbruk i Sverige jämfört med flera andra länder och att den restriktiva politiken är något att vara stolt över. Drottningen har flera gånger medverkat vid FN:s narkotikakontrollorgans sessioner i Wien och hon är engagerad i stiftelsen Mentor som arbetar drogförebyggande.

Linda Nilsson, World federation Against Drugs, berättade om läget inför generalförsamlingens möte i New York nästa år om narkotikapolitik.

– Vi har en uppförsbacke just nu, legaliseringsrörelsen känner vind i seglen. Men det går att påverka för att försvara restriktiva konventionerna, men vi måste ta debatten, sade hon.

Det internationella samarbetet bör stärkas för att försvara de restriktiva narkotikakonventionerna. Fördöma dödstraff för narkotikabrott. Och viktigt hjälpa och skydda barn och de omkring missbrukaren.

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, varnade i en programpunkt för en medikalisering av missbruksvården och att läkemedel läcker ut från underhållsprogram för opiatberoende som lett till flera dödsfall. En kort dokumentärfilm om två ungdomar som var missbrukar Subutex visades. Den 19-åriga killen dör en tid efter inspelningen och en gravid flicka förlorade nyligen sitt nyfödda barn.

En annan ung mamma, Sara Waldo, som länge missbrukat, bland annat heroin, berättade på konferensen hur hon efter behandling lyckats vara drogfri i 2,5 år. En mödravårdsläkare försökte övertala henne att börja med läkemedel när hon fött för att minska risken för återfall.

– Jag fick argumentera för att jag vill vara helt drogfri. Jag har äntligen fått sinnesro, är nykter, med i Kris, gift mig med Gibbe som också lämnat missbruket och vi har fått en dotter, berättade hon.

Drottningen kom fram efteråt till Sara och hennes nu ettåriga dotter Milena och uttryckte beundran och ville lycka till.

– Det kändes bra, att hon bryr sig, sade Sara – idag ansvarig för mammagruppen på Kris 08 – till Drugnews.


Under eftermiddagen besökte
 drottningen också ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Landskrona. Under tiden fortsatte narkotikakonferensen med flera olika parallella workshops och föreläsningar.

Mer från Accent