Doktorsavhandling: IOGT-NTOs föräldrastöd effektivt

IOGT-NTOs föräldrastödsprogram Stark och klar är effektivt, enligt en ny doktorsavhandling från Örebro universitet. Ungdomar till föräldrar som deltar dricker mindre och börjar i genomsnitt att dricka alkohol ett år senare än ungdomar till föräldrar som inte deltar.

De flesta svenska ungdomar har druckit alkohol redan i årskurs 9. Men med hjälp av IOGT-NTOs föräldrastödsprogram Stark och klar kan alkoholdebuten skjutas upp, enligt en doktorsavhandling gjord av Camilla Pettersson, folkhälsoforskare vid Örebro universitet.

– Stark och klar har visat sig vara effektivt och ungdomar till föräldrar som deltar börjar i genomsnitt dricka alkohol ett år senare än ungdomar till icke deltagande föräldrar. Dessutom berusar sig ungdomarna med deltagande föräldrar mindre i skolår 9, säger hon i ett pressmeddelande.

Stark och klar riktar sig till föräldrar till ungdomar mellan 13 och 16 år, och innehåller fyra typer av aktiviteter: föräldramöten för att skapa allianser föräldrar emellan; familjesamtal där föräldrarnas får kunskap om hur alkohol kan diskuteras med tonåringarna hemma; uppmuntran till gemensamma umgängesaktiviteter där föräldrar, barn och barnens vänner kan lära känna varandra; gemensamma träffar där föräldrar och ungdomar deltar.

– Av de föräldrar som deltar anser många att programmet bidragit till att de pratar mer med sina barn om alkohol och att det är en hjälp till hur man ska hantera samtalen, säger Camilla Pettersson i pressmeddelandet.

Det är framfrö allt högutbildade föräldrar som deltar i programmet, och det är därför viktigt att tänka på att försöka utforma sådana här program så att de ska kännas rätt för alla sorters föräldrar, enligt Camilla Pettersson.

Jenny Stadigs

Mer från Accent