Island

Det kokar på Island

Islänningarna är arga. De har tröttnat på korrupta politiker, och varje kväll demonstrerar de utanför parlamentet. I skuggan av Panama-skandalen riskerar ett förslag att avskaffa alkoholmonopolet att röstas igenom – mot det isländska folkets vilja.

Ett förslag i det isländska parlamentet Alltinget, som skulle innebära att detaljhandelsmonopolet på alkohol avskaffas, har hamnat i skuggan av Panama-skandalen och avslöjandet att den isländska statsministern gömt undan tillgångar i ett brevlådeföretag. Ändå är monopolfrågan av stor betydelse för islänningarnas framtid.

– Går det här förslaget igenom kommer det att vara besvärligt att bedriva förebyggande arbete. Vi kommer att få mer pengar, men bara för att göra sådant vi inte tror på, som skrämselkampanjer och information – sådant som forskningen visar inte fungerar, säger Rafn Jónsson, projektledare på Hälsodepartementet när Accent träffar honom på kontoret i departementets lokaler i utkanten av Reykjaviks centrum.

Enligt Självständighetspartiets förslag ska alla slags butiker få tillstånd att sälja alkohol.

– Det kan vara klädaffärer eller vad som helst. Allt utom kiosker, foodtrucks och bensinstationer. Varför just de ska undantas är det ingen som riktigt förstår, säger Rafn Jónsson.

Starksprit ska endast få säljas över disk, om det inte är en specialbutik som bara säljer alkohol. Åldersgränsen på 20 år, skatter och reklamförbudet ska behållas som tidigare.

– Men det är svårt att se hur en 18-åring ska kunna neka en 19-åring att köpa. Enligt förslaget ska man få sälja alkohol om man är 18. Dessutom vet vi att butikerna inte klarar ålderskontrollerna för tobak, säger han.

Han anser att förslaget skulle få förödande konsekvenser för Island om det går igenom.

– Tillgängligheten kommer att öka drastiskt. Om 50 försäljningsställen blir 200 visar internationella utvärderingar, inte minst från Sverige, att konsumtionen och skadorna ökar, säger Rafn Jónsson.

– Dessutom går förslaget emot den alkoholpolitik som Island antog så sent som 2014 och som skulle gälla till 2020.

Det går också emot WHO:s rekommendationer och mot den opinionsundersökning från oktober 2015 som visar att nästan två tredjedelar av islänningarna över 18 år motsätter sig en avveckling av monopolet, även om 41 procent kan tänka sig att låta livsmedelsbutiker sälja öl och vin.

Rafn Jónsson, projektledare på Hälsodepartementet. Foto: Nathalie C. Andersson
Rafn Jónsson, projektledare på Hälsodepartementet. Foto: Nathalie C. Andersson

Förslaget innebär också en ny syn på ansvarsfrågan, menar Rafn Jónsson.

– Förslaget gör den enskilde ansvarig. Politikerna vill pröva metoder som går ut på att skrämma och informera allmänheten för att få dem att inte dricka för mycket. Det är metoder som vi vet inte fungerar.

Jämfört med övriga Europa dricker islänningarna lite. Konsumtionen ligger på ungefär 7,2 liter per år för invånare över 15 år.

– Statistiken för restaurangförsäljningen är lite osäker. Sedan den ekonomiska krisen har vi inte haft möjlighet att följa den på samma sätt som tidigare, säger Rafn Jónsson, som är orolig för framtiden.

Han hävdar att fler unga kommer att få tillgång till alkohol om förslaget går igenom, och att unga och andra sårbara grupper kommer att påverkas mest.

– Den psykiska och fysiska hälsan kommer att försämras. Levercirrhos är en diagnos som vi har väldigt lite av. Den kommer att öka och samhällets kostnader att stiga. Att köpa alkohol överallt är inget som folk frågar efter. I Europa går de flesta länder mot en mer restriktiv politik, säger han.

Alltinget i Reykjavik på Island. Foto: Nathalie C. Andersson
Alltinget i Reykjavik på Island. Foto: Nathalie C. Andersson

Islands politiker har drivit privatisering av offentlig verksamhet längre än andra nordiska länder. För vissa är det en ideologisk fråga, men alkohol är också en lönsam bransch och många skulle gärna vilja vara med och dela på den kakan.

Butikskedjan Costco hör till de detaljhandlare som tidigare framgångsrikt engagerat sig för att lägga ner alkoholmonopolet i staten Washington i USA. Där kan vem som helst lägga ett medborgarförslag för att ändra lagen. Kan man samla tillräckligt med underskrifter så går förslaget igenom. Enligt Washington Post satsade detaljhandlarna tiotals miljoner dollar på att övertyga väljarna om att en privatisering skulle ge dem fler fördelar. De anlitade också ett företag för att samla in underskrifter.

Resultatet har, enligt tidningen, inte blivit det utlovade, i stället betalar staten Washingtons invånare mer för en liter alkohol än invånarna i någon annan stat. Antalet butiker har stigit från 329 till fler än 1 400. Costco, som satsade många miljoner på privatiseringskampanjen, har varit en av de största vinnarna; kedjan kontrollerar nu tio procent av alkoholmarknaden i Washington. Nu har Costco köpt mark på Island och planerar att öppna ett varuhus i höst.

Självständighetspartiet, som är ett center–högerparti och sitter i regeringen tillsammans med det liberala Framstegspartiet, står bakom iniativet till förslaget att avskaffa monopolet,

Accent har sökt Vilhjálmur Àrnason, mannen bakom förslaget, utan framgång. Han har dock tidigare låtit sig intervjuas av den nordiska webbtidningen Popnad.

I intervjun framhåller Vilhjálmur Àrnason principen om fri handel som den viktigaste orsaken, men också att det skulle vara bra för företagarna.

– Små butiker skulle gynnas av att få sälja alkohol och det skulle ge liv till handeln på landsbygden, säger Vilhjálmur Àrnason, som själv är nykterist, till Popnad.

Självständighetspartiet är det enda parti som positionerat sig i frågan och tagit ställning för förslaget. I övriga partier går åsikterna isär.

Ögmundur Jónasson har tagit ställning emot förslaget. Foto: Nathalie C. Andersson
Ögmundur Jónasson har tagit ställning emot förslaget. Foto: Nathalie C. Andersson

En som tagit ställning mot förslaget är alltingsledamoten Ögmundur Jónasson, från Vänsterpartiet – De gröna. Han har tidigare varit hälsominister och ordförande i Islands motsvarighet till TCO. Numera är han ordförande i konstitutionsutskottet.

– Vi har hittat ett bra sätt att sälja alkohol med god service, utan kommersiella intressen. Varför ändra ett fungerande system? Dessutom visar alla studier att konsumtionen skulle öka, säger han när han tar emot Accent över en kopp kaffe i parlamentsbyggnaden.

Han tycker att det är talande att titta på vilka som stöder förslaget och vilka som är emot.

– Nästan alla organisationer som jobbar med alkoholberoende, sjukvård eller folkhälsa är emot förslaget. De som är för är de kommersiella krafterna, säger han.

Han tycker inte att förespråkarna lyssnar på experter och instanser som WHO och Nordiska rådet, och ställer en retorisk fråga:

– Om det finns ett samband mellan sättet vi distribuerar alkohol på och konsumtion, är det då en liberalisering vi vill ha?

Inte heller konsumenterna skulle vinna på förändringen eftersom utbudet skulle försämras, menar han.

– Staten skulle dessutom förlora intäkter och samtidigt få stå för de ökade kostnaderna. Nationen är emot förslaget, men kommersiella intressen vill ha en förändring och utövar påtryckningar. Det är ett oansvarigt förslag, säger Ögmundur Jónasson.

Árni Páll Árnason, partiledare för Socialdemokraterna. Foto: Nathalie C. Andersson
Árni Páll Árnason, partiledare för Socialdemokraterna. Foto: Nathalie C. Andersson

Även Socialdemokraternas partiledare Árni Páll Árnason är tveksam till förslaget.

– När jag blev invald i Alltinget stod jag bakom förslaget, men nu har jag ändrat mig och är ytterst tveksam. Alkohol är ett stort problem och erfarenheten från andra länder visar att konsumtionen skulle öka om monopolet avskaffades, säger han.

Han påpekar att 80 procent av befolkningen dricker 20 procent av alkoholen.

– Det betyder att 20 procent dricker resterande 80 procent. Alkohol är ett farligt medel som har stora konsekvenser för människor. Att göra genomgripande förändringar i politiken är ett stort steg. Vi skulle antagligen få fler sociala problem och fler barn skulle råka illa ut i hemmet.

Ändå är han inte främmande för tanken på att släppa in kommersiella intressen i alkoholförsäljningen.

– Jag har stor förståelse för den liberala synen att staten inte ska sälja alkohol. Om förslaget var att alkohol skulle få säljas i specialiserade alkoholbutiker så skulle jag rösta för. Nu är jag skeptisk, men har inte bestämt hur jag ska rösta och hoppas att jag slipper bestämma mig, säger han, och tillägger att meningarna i hans parti går isär.

Det isländska alkohol- och tobaksmonopolet har sitt huvudkontor en bit utanför Reykjavik. Från huvudkontoret är utsikten över det nästan overkligt blå havet fantastisk. När Accent kommer på besök är det onsdag förmiddag och den stora parkeringsplatsen utanför butiken, Vínbúðin, i bottenvåningen gapar tom. Annat är det på fredagseftermiddagarna berättar monopolets vd Ivar Arndal när han visar Accent runt.

Lagerchefen Eggert Bogason (till höger) och monopolets vd Ivar Arndal visar runt i det stora lagret där all alkohol som säljs på Island passerar. Foto: Nathalie C. Andersson
Lagerchefen Eggert Bogason (till höger) och monopolets vd Ivar Arndal visar runt i det stora lagret där all alkohol som säljs på Island passerar. Foto: Nathalie C. Andersson

I en stor lagerbyggnad med enorm takhöjd lagras öl, vin, sprit och tobak. Gaffeltruckar kör omkring lastpallar med varor. Här jobbar närmare 50 personer.

– Just nu är det lugnt, april är årets lugnaste månad. Hade det varit juli eller december hade vi inte kunnat gå omkring här. Då kör truckarna som skottspolar hela tiden, säger lagerchefen Eggert Bogason.

Öl är storsäljaren. Så mycket som 80 procent av försäljningen utgörs av öl, och de inhemska varumärkena dominerar. Liksom i Sverige minskar starkspriten i popularitet.

– Vi säljer ungefär 70 procent isländskt öl och 30 procent importöl, säger Eggert Bogason.

I ett angränsande rum står tre personer och packar lådor för hand. Vera Almeida lägger några flaskor och några burkar snus i en låda och försluter den väl.

– Det är beställningsvaror som ska till en av våra butiker, säger hon.

Säkerheten är rigorös.

– En person plockar fram varorna och en annan packar. Dessutom övervakas packningen med kamera. Om en kund klagar på att varor har försvunnit så har vi bevis på att de i alla fall har packats ner i lådan, säger Eggert Bogason.

I Vínbúðin säljs dryck som innehåller en alkoholhalt över 3,5 procent. Åldersgränsen är 20 år, och butikerna klarar ålderskontrollen bra när bolaget gör oanmälda tester.

Någon alkoholfri öl säljs inte i monopolets butiker, men några alkoholfria viner har letat sig in i sortimentet. Utbudet av alkoholhaltiga drycker är stort.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir är vice vid för det isländska alkoholmonopolet. Foto: Nathalie C. Andersson
Sigrún Ósk Sigurðardóttir är vice vid för det isländska alkoholmonopolet. Foto: Nathalie C. Andersson

Det isländska alkoholmonopolets vice vd Sigrún Ósk Sigurðardóttir är övertygad om att både utbudet och servicen kommer att bli sämre om monopolet avskaffas.

– Vi har 50 butiker och bara 13 av dem ligger i Reykjavik. Så skulle inte fördelningen se ut om monopolet inte fanns. Monopolet innebär jämlikhet både för kunder och varor. Det känner folk till och 60–65 procent av befolkningen vill hellre handla hos Vínbúðin än i privata butiker, säger hon.

Viktigast med monopolet tycker hon att det sociala ansvaret är.

– Vi lägger ner ett stort arbete på att sköta ålderskontrollerna och att inte sälja mer till folk än de tänkt köpa. Marknadsföringen skulle öka och konsumtionen stiga om kommersiella intressen släpps in. I detaljhandelns natur ligger att vilja sälja mer och mer, säger hon.

Aðalsteinn Gunnarsson, chef för IOGT på Island, inleder ett seminarium om alkoholmonopol. Foto: Nathalie C. Andersson
Aðalsteinn Gunnarsson, chef för IOGT på Island, inleder ett seminarium om alkoholmonopol. Foto: Nathalie C. Andersson

Isländska IOGT engagerar sig på olika sätt för att rädda monopolet.

– Vi har ordnat flera möten för politiker, media och andra intresserade. Varje år träffar vi parlamentariker och i september startade vi diskussioner om förslaget. I höstas ordnade vi ett möte i samband med nykterhetsveckan. I februari hade vi ett möte med Kristina Sperkova från internationella IOGT, och nu i april hade vi möte om hur man begränsar alkoholskador med Per Leimar från IOGT-NTO, säger Aðalsteinn Gunnarsson, chef för IOGT på Island.

Även IOGT:s ungdomsorganisation, Núll Prósent, har engagerat sig för monopolet.

– Tillsammans med ett par andra organisationer har vi samlat in nästan 4 000 namnunderskrifter mot förslaget. Vi har främst använt sociala medier för att uppmuntra folk att skriva under. Att inte få in alkohol i matbutikerna är den viktigaste frågan just nu, säger Ástrós Ósk Karlsdóttir, ordförande i organisationen.

Arni Gudmundsson, ordförande i föreningen Föräldrar mot alkoholreklam, talar på ett seminarium. Foto: Nathalie C. Andersson
Arni Gudmundsson, ordförande i föreningen Föräldrar mot alkoholreklam, talar på ett seminarium. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT är inte ensamma i sitt arbete. Organisationen Föräldrar mot alkoholreklam är också engagerade i frågan. De startade sin verksamhet 2008 för att komma åt alkoholreklamen som, trots förbud, når unga på Island. Organisationen har 700–800 medlemmar och 5 000 följare på Facebook.

– Vi är en aktiv organisation som lobbar mot alkoholreklam genom att skriva artiklar, annonsera och sprida information. Vi går rakt på sak och provocerar, säger Arni Gudmundsson, ordförande i föreningen.

För att stoppa förslaget om att avskaffa monopolet samarbetar de även med andra organisationer.

– Alla som arbetar med ungdomar är emot förslaget, liksom en majoritet av det isländska folket. De som är för förslaget är de som tjänar ekonomiskt på det. Det är klara linjer: business eller välfärd, säger Arni Gudmundsson.

Någon gång före sommaren är det tänkt att Alltinget ska ta ställning till förslaget, men många tvivlar på att det kommer hinnas med.

Förslaget i korthet

• Alkohol ska få säljas i alla slags butiker utom i kiosker, bensinstationer och foodtrucks.

• Åldersgränsen på 20 år för att köpa alkohol ska behållas. Den som säljer alkohol ska ha fyllt 18 år.

• Starksprit ska säljas över disk om inte butiken är en specialbutik för alkohol.

• Förslaget att lägga ner monopolet stöds av ungefär hälften av politikerna i parlamentet, samt av de större butikskedjorna. Islänningarna är i huvudsak emot liksom samtliga organisationer och myndigheter som arbetar med hälsa. Även de små bryggerier som vuxit upp på Island och säljer dyrare öl av hög kvalitet är emot, eftersom de befarar att deras drycker inte kommer att få något utrymme på hyllorna i matbutikerna.

• En gallupundersökning genomförd i oktober förra året visar att mer än två tredjedelar av islänningarna över 18 år är emot förslaget att avveckla alkohol­monopolet och införa försäljning av alla alkoholdrycker i matvaruaffärer. En femtedel stöder förslaget.

Så tycker islänningarna

Þórdis Eila Ágústsdóttir. Foto: Nathalie C. Andersson
Þórdis Eila Ágústsdóttir. Foto: Nathalie C. Andersson

Þórdis Eila Ágústsdóttir, gymnasielärare i fotografering:

– Det är komplicerat. Jag har bott utomlands lång tid och är van att kunna köpa alkohol var som helst. Det är bekvämt, men på ett sätt tycker jag att det är bra som det är nu. Servicen och utbudet är bra och kvaliteten på vinerna är bra. Staten sköter verkligen inte allting bra, men det här klarar de fint.

– Om det blir privatiserat tror jag att det blir som med restaurangerna. En stor kedja har köpt upp kvalitetsrestauranger där man tidigare kunde äta god mat till rimligt pris. Nu är maten sämre, portionerna mindre och priset högre. Troligen kommer de att sköta alkoholförsäljningen på samma sätt.

– Alkoholkonsumtionen är låg här på Island och det beror säkert en del på monopolet. Jag behöver inte köpa alkohol när som helst på dygnet. Folk pratar om det här i stället för viktigare saker som hur vi ska bli av med finansministern. Politikerna drar upp frågan för att ta uppmärksamhet från de verkliga problemen.

Pjetur Pjetursson. Foto: Nathalie C. Andersson
Pjetur Pjetursson. Foto: Nathalie C. Andersson

Pjetur Pjetursson, gymnasie­studerande:

– Jag tycker att alkohol ska säljas överallt. Nu när man bara får köpa i en butik köper folk på sig stora mängder. Om alkohol skulle säljas överallt skulle man bara köpa det man behöver. Monopolet hindrar ingen från att köpa. Jag tror att de privata butikerna skulle klara ålderskontrollerna lika bra.

– Den som verkligen vill ha tag på alkohol får tag på det ändå. Om någon underårig dricker alkohol nu så händer ändå ingenting. Ett samtal hem till föräldrarna. Jag tycker att det borde vara kännbara straff för dem som dricker när de inte har åldern inne.

Anður Pálmadóttir. Foto: Nathalie C. Andersson
Anður Pálmadóttir. Foto: Nathalie C. Andersson

Anður Pálmadóttir, gymnasie­studerande:

– Om de börjar sälja i alla butiker kommer det att bli lättare för barn och unga att få tag på alkohol. Ålderskontrollen kommer att bli sämre och i privata butiker är det också lättare att stjäla alkohol. Jag gillar vårt system. Det är dyrare än i andra länder, men det är bra. Det gör att man dricker mindre.

Kristíne Guðjónsdottir. Foto: Nathalie C. Andersson
Kristíne Guðjónsdottir. Foto: Nathalie C. Andersson

Kristíne Guðjónsdottir, säljare i en hantverksbutik:

– Det är Självständighetspartiet som vill ha den här ändringen, men politikerna är inte eniga. Det är många som är emot. Bland allmänheten också. Staten har stora intäkt­er av alkoholförsäljningen som vi skulle förlora om den blir privatiserad.

– Konsumtionen kommer att öka vilket kommer att medföra större utgifter. Staten har gjort butikerna bättre och bättre och de har också öppnat fler, så även de som bor långt ut på landsbygden kan handla. Tillgången är redan god. Jag är glad för systemet som vi har i dag. Det gör att utbudet blir bättre. Och det är inte rimligt att vi som jobbar i butiker som den här ska ta ansvar för att sälja alkohol.

Hjálmar Bogi Hafliðason. Foto: Nathalie C. Andersson
Hjálmar Bogi Hafliðason. Foto: Nathalie C. Andersson

Hjálmar Bogi Hafliðason, parlamentsledamot:

– I Vínbúðum i Husavik, där jag kommer ifrån, har vi minst 20 olika sorters kvalitets­viner. Det skulle vi inte ha utan monopolet. Jag är emot förslaget, men jag har inte bestämt hur jag ska rösta än. Men det är talande att alla organisationer som arbetar för folkhälsan är emot, medan de kommersiella intressena är för. Å andra sidan bor min syster i Tyskland och jag tycker det är väldigt bekvämt att kunna köpa alkohol var som helst när jag är där.

Skarphéðinn Ívarsson. Foto: Nathalie C. Andersson
Skarphéðinn Ívarsson. Foto: Nathalie C. Andersson

Skarphéðinn Ívarsson, anställd på golfbana:

– Utbudet är bra i dag. Och finns inte det du vill ha så kan du beställa allt du vill. Om Vínbúðin blir sålt kommer utbudet att bli sämre. Det ska vara lite svårt att få tag på vin. Det är inte bra om det är för enkelt.

Läs också:

Hoten mot de nordiska monopolen

Mer från Accent