Alkohol

Departementet: ”Ambitionen är att täppa till lagen”

Från Socialdepartementets sida bekräftar man att man jobbar på en lösning som hävdar Systembolagets monopol. Men man kan inte säga något om hur eller när.

Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos Maria Larsson, ministern som är ansvarig för bland annat alkoholpolitiska frågor, bekräftar  att man på Socialdepartementet håller på att titta på hur man ska kunna lösa situationen med att allt fler kommersiella aktörer säljer alkohol vid sidan av Systembolaget.

– Maria Larssons ambition är absolut att täppa till den här möjligheten och hävda monopolet, säger han till Accent.

Att arbeta fram nya lagar enligt gängse process tar tid. En utredning ska tillsättas och genomföras, remissyttranden ska samlas in och så vidare. Vid ett seminarium arrangerat av Alkoholpolitiskt forum förra veckan framhöll representanter för Systembolaget att en lång process kan undvikas eftersom frågan redan har behandlats av tidigare utredningar.

– Om vi kan gå på en gammal utredning eller om vi måste tillsätta en ny är inte klart, säger Ulrik Lindgren. Och jag kan inte säga något alls om tidshorisonten.

I somras presenterades en utredning om hur tillsynen ska ske av bland annat den så kallade internethandeln med alkohol. Kritiker menar att besluten nu kommer i fel ordning och att man riskerar att besluta om tillsyn för handel som senare kan visa sig vara olaglig.

– Jo, så blir det ibland, säger Ulrik Lindgren. Visst skulle vi vilja ha rätt ordning och en logisk gång, men den idealsituationen har vi inte alltid tillgång till.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt välkomnar ett förtydligande av lagen.

— En hel del av den verksamheten som pågår idag strider tydligt mot lagen och kan bekämpas. Men det behövs förtydliganden i lagstiftningen för att täppa till alla hål i gränsdragningen mellan privatimport och ren kommersiell förmedling. Jag är väldigt glad över att Maria Larsson nu vill skynda på den processen och vi bidrar gärna med den kunskap vi samlat på oss genom åren, säger Anna Carlstedt.

Såväl Finland som Norge har skrivningar i sin lagstiftning som förbjuder kommersiell förmedling av alkohol köpt från utlandet och har inte heller den typen av handel med alkohol vid sidan av monopolet som utvecklats i Sverige de senaste åren.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer