Darkmarket

Den nya drogmarknaden

Efter FBI:s tillslag mot den nätbaserade drogmarknaden Silk Road kommer nu nästa generation. Decentraliserade nätverk utvecklas på flera håll – och kan komma att bli omöjliga att stoppa.

Droghandeln letar nya vägar för att sälja och köpa droger på nätet och med ny teknik kan det bli i praktiken omöjligt att stänga ner den nya typen av onlinemarknader som just nu utvecklas på flera håll. Till skillnad från Silk Road kommer det inte finnas någon central server som någon myndighet kan ta i beslag.

Silk Road var länge den största sajten för att köpa och sälja droger på nätet. Genom att gömma sina servrar inom krypterade nätverk och använda den anonyma, elektroniska valutan Bitcoin lyckades sajten vinna förtroende bland både köpare och säljare för att växa stort, men allt det förtroendet raderades på ett ögonblick. När den amerikanska federala polisen FBI lyckades gripa Silk Roads grundare och stänga ner sidan försvann även sajtens användarbas.

Men tillslaget mot Silk Road verkar inte ha fått någon större avskräckande effekt för nätanarkister. Istället har drogmarknaden inspirerat till att utveckla nya verktyg som fungerar på ett liknande sätt, men utan den svaghet som blev slutet för Silk Road.

Till skillnad från Silk Road, som låg i en server som användare kopplade upp sig mot, utvecklas nu flera program som gör att det inte behövs någon central server. Systemet kan liknas vid att producera el i ett stort kraftverk jämfört med om alla hushåll skulle producera egen el med till exempel solpaneler. Om kraftverket skulle stängas ner eller sluta fungera skulle många hushåll bli strömlösa, men om alla har egna solpaneler så skulle det inte spela någon större roll för resten av elnätet om en solpanel slutar fungera.

I den här jämförelsen är det kraftverket som motsvarar hur Silk Road fungerade. Trots att sidan gömde sig bakom krypering var det tämligen enkelt för FBI att ta ner sidan när man väl lyckades spåra vem som låg bakom. I den nya generationen nätdrogmarknader är istället alla användare en självständig server som delar med sig av sin processorkraft till resten av nätverket. På så sätt fortsätter nätverket fungera även om en av användarna skulle försvinna om än med något lägre kapacitet.

Tekniken i sig är inte ny. Liknande system har använts inom forskningsprojekt för att lösa komplicerade beräkningar med hjälp av frivilliga användare. Den nya typen av drogmarknader använder sig av samma teknik, men tillsammans med anonymiseringsverktyg, som till exempel Tor och Bitcoin.

Än så länge har ingen sådan marknad faktiskt lanserats, men tidningen Wired uppmärksammar ett av projekten, Darkmarket. Darkmarket belönades med 20 000 dollar på ett nätanarkistevenemang i Toronto, men slutade utvecklas efter evenemanget eftersom det endast handlade om att visa att det är möjligt. Koden finns ändå tillgänglig på nätet för vem som helst att vidareutveckla, vilket är precis vad som hänt strax efter evenemanget.

Om, eller kanske snarare när, de här typerna av nätdrogmarknader börjar lanseras innebär det att det i praktiken blir omöjligt att stänga ner ett helt nätverk. Istället får polisen förlita sig på att försöka ta fast enskilda användare och även det är tillräckligt svårt med alla anonymiseringsverktyg som används. Med andra ord får polisen troligen förlita sig på klassiskt detektivarbete för att kunna gripa nätdroghandlare och köpare.

Mer från Accent