Norden

”Den nordiska modellen fungerar bäst”

Forskarna är överens om att den nordiska alkoholpolitiken är effektivast. Det var budskapet från Siv Fridleifsdóttir på Nordans konferens i helgen. Nu vill hon att Nordiska rådet tar fram en alkoholstrategi.

Den här gången var det Malmö och Sverige som fick stå för värdskapet för Nordans (Nordic alcohol policy network) årliga konferens. På agendan stod framför allt nordiskt kunskap- och erfarenhetsutbyte, men också en presentation av något som kan komma att bli en nordisk alkoholstrategi.

En av talarna på konferensen var nämligen Siv Fridleifsdóttir, parlamentsledamot och före detta socialminister från Island, som presenterade ett förslag på ett antal alkoholpolitiska åtgärder som läggs fram till Nordiska rådets session i Helsingfors nästa vecka.

Förra årets konferens inspirerade

Förslaget har arbetats fram av rådets välfärdsutskott, som varje år kraftsamlar kring ett tema. Att det blev alkoholpolitik i år är ingen slump.

– Jag var med på Nordans konferens i Vilnius förra året och lyssnade där bland annat på Thomas Babor och fick klart för mig vilken konsensus det finns bland forskarna för vilken politik det är som faktiskt fungerar för att minimera skadorna av alkohol, säger Siv Fridleifsdóttir.

Hon förde fram tanken på att ta fram ett förslag kring alkoholpolitik i välfärdsutskottet och fick gehör från de övriga ledamöterna.

– Det visar sig ju när man tittar på forskningen att den nordiska modellen med monopol, höga priser och begränsad tillgänglighet är det som fungerar bäst, medan information inte fungerar alls.

En nordisk alkoholstrategi

Förslaget från utskottet består av 12 punkter. Många av dem handlar om att man just ska fortsätta att arbeta evidensbaserat och man vill bland annat utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram en alkoholstrategi för de nordiska länderna för åren 2014-2020.

– Det är anmärkningsvärt hur överens vi är över partigränserna i utskottet, säger Siv Fridleifsdóttir. Alla ledamöter skriver under på samtliga punkter utom representanten från Fremskrittspartiet som ville ha en något annorlunda skrivning på tre av punkterna.

Lång tradition av samarbete

Konferensen innehöll också pass om passivt drickande, cannabis, alkohol under graviditeten och olika former av erfarenhetsutbyte.

– Vi har en lång tradition av samarbete mellan de nordiska organisationerna som arbetar med det här frågorna, säger Mats Gunnarsson, ledamot i styrelsen för Nordan och drivande i den lokala arrangörsgruppen. Det är lätt att vi i norden körs över av exempelvis EU när det gäller alkoholpolitiken, där behöver vi samarbeta för att behålla den politik som varit så framgångsrik.

Många av Nordans medlemmar är nykterhetsorganisationer, men långt från alla.

– Det här är ingen stark organisation med stora egna resurser, allt bygger på medlemsorganisationernas arbete. Att vi träffas så här en gång om året ger oss en chans att få ta del av varandras arbete, det blir en slags korsbefruktning, säger Mats Gunnarsson.

Årets konferens i Malmö samlade omkring 95 deltagare. Förutom seminarier och föreläsningar hölls också årsmötesförhandlingar, där man bland annat valde en ny ordförande i svenske Peter Allebeck, professor i socialmedicin på Karolinska Institutet.

Mer från Accent