Del 3. Alkohol – en ursäkt för att slåss

Källa: NTU 2006-2007

Alkohol och våld går hand i hand i Sverige. Ungefär 7 av 10 gärningsmän är alkoholpåverkade när de misshandlar någon. Men sambandet mellan alkohol och våld är inte lika starkt på andra ställen.

Alkoholen är nästan alltid inblandad vid våldsbrott i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet är mellan 70 och 80 procent av gärningsmännen och nästan hälften av offren alkoholpåverkade vid brottstillfället.

Ökar alkoholkonsumtionen i Sverige så brukar också våldsbrotten öka.

I andra länder som exempelvis Danmark, där alkoholkonsumtionen är högre än i Sverige, är sambandet mellan alkohol och våld svagt.

Hur våldsam en person blir av alkohol påverkas av kulturella skillnader och förväntningar.

Det finns flera olika teorier om varför alkohol utlöser våld. En är att vi inte anses vara fullt ansvariga för det som händer när vi druckit och då kan vi bete oss hur som helst. En annan teori är att alkoholen minskar självkontrollen så att vi lättare blir provocerade.

Över hela världen finns det ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och alkohol. Det betyder inte att det bara är missbrukare som slår kvinnor eller att en nykter man aldrig tar till våld. Men alkoholen tar bort spärrar och leder till att männen slår oftare och brutalare.

Joanna Wågström

 

Källa: SORAD

Mer från Accent