Debatt: Män dricker och kvinnor får ta konsekvenserna

Män dricker och kvinnor får ta konsekvenserna. Så ser det ut i stora delar av världen. Fick kvinnor bestämma skulle alkoholen få väldigt liten plats, kanske ingen plats alls. Det finns länder där kvinnor överhuvudtaget inte dricker alkohol men de drabbas trots det av alkoholens negativa effekter. Likt tobaken når effekterna utanför själva brukaren.

Våldet är en av de negativa effekterna. Våld på offentlig plats eller i familjen är i hög grad alkoholrelaterat på de flesta håll i världen. Nästan varannan etiopisk kvinna har blivit misshandlad av sin man när han druckit. I Rwanda har var tredje man som druckit slagit sin fru medan knappt var femte man som inte druckit gör det. I Danmark anger varannan kvinna som blivit slagen att alkohol eller andra droger funnits med. Motsvarande uppgift gäller för Sverige. I Laos har var femte kvinna blivit misshandlad av sin man. I 40 procent av de fallen var mannen alkoholpåverkad.

Ett effektivt sätt att minska våldet mot kvinnor är att ge alkoholen minskat utrymme. Det menar forskarna Lori Heise, Marijke Velzeboer-Salcedo och Maristela G Monteiro i studien Unhappy hours: Alcohol and Partner Aggression in the Americas. Lori Heise säger: ”Om man frågar kvinnor som utsatts för våld så kopplar de i hög grad samman alkohol med våldet, som oftast utförts av den man de lever med.” I ett exempel i studien visas hur anmälningarna om våld mot kvinnor i Diadema i Brasilien minskade med 30 procent när tiderna för alkoholservering kortades.

I land efter land i Amerika slår alkoholpåverkade män sin partner, visar Unhappy hours. Studier från Ryssland och Vitryssland visar på detsamma liksom studier från andra afrikanska och asiatiska länder än de som refererats tidigare. I England och Wales är det 32 procent, i USA 55 procent av våldet där mannen varit berusad.

Hundratals miljoner kvinnor och barn utsätts för våld och övergrepp av män. Våldsamhet tycks inbyggt i mansrollen och en stor del av våldet är alkoholrelaterat. Så är det både i Sverige och i övriga delar av världen, inte minst i fattiga länder. Varje försök att minska våldet kan bli mer framgångsrikt om man utsätter alkoholen för restriktioner och påverkar människor till minskat drickande samt begränsar alkoholindustrins möjligheter att etablera nya marknader.

Detta är en utmaning för politiker på lokal, nationell och internationell nivå. Det är en utmaning för var och en av oss. Det handlar om ett val mellan alkohol och trygghet för kvinnor och är en fråga så god som någon att uppmärksamma på internationella kvinnodagen.

Anna Carlstedt, förbundsordförande IOGT-NTO
Maj-Lis Lööw, ordförande i IOGT-NTO-rörelsens Internationella Råd

Mer från Accent