Val 2018

De lanserar podd om drogpolitik

CAN:s tidskrift Alkohol & narkotika har lanserat podden (B)ruset med en första uppsättning avsnitt som fokuserar på riksdagspartiernas drogpolitik.

Podden görs av Julius von Wright, chefredaktör på Alkohol & narkotika, tillsammans med Clara Henriksson, samordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. De första åtta avsnitten, som släpptes denna vecka, handlar om riksdagspartiernas alkohol- och narkotikapolitik.

Har ni fått någon respons?
– Ja, mestadels positiv. Många gillar poddformatet och tycker det är super att kunna lyssna på väg till eller från jobbet eller liknande och att höra var partierna står i dessa frågor. Någon har också lyft att det är ett bra format att använda i skolan – något som kan komma in i exempelvis ANDT-undervisningen, säger Julius von Wright.

Han berättar att de också fått bra respons på själva sajten.

– Många har också hört av sig om att sajten är snygg, klar och tydlig. En del tycker att avsnitten har varit för långa och att vi inte ställt tillräckligt hårda frågor, men vi ville ge partierna en möjlighet att berätta om sin syn på drogpolitiken, och där tycker vi att vi har lyckats.

Varför väljer Alkohol & narkotika att satsa på podcastmediet?
– Frågor som kräver resonemang blir lätt allt för förenklade i text. Missbruksvårdsfrågan är just en sådan fråga. I vår valspecial valde vi att kombinera enkäter och poddintervjuer, vilket gör att lyssnarna både kan läsa och lyssna om var partierna står i dessa frågor.

– Att jobba både med text och ljud är också en fråga om tillgänglighet. Människor är olika och tar till sig information på olika sätt. Genom podden kan fler personer inbjudas till diskussioner i dessa frågor.

Vilka ämnen kan podden komma att ta upp i framtiden?
– Vi kommer att fortsätta släppa avsnitt en gång i månaden kring frågor om droger, forskning och politik. Vi planerar bland annat ett avsnitt om språkbruk kring droger, vilket passar bra för just poddformatet, men vi kommer också att göra kortare avsnitt där vi går igenom olika begrepp och fenomen: Totalkonsumtionsmodellen, preventionsparadoxen, underrapportering i studier. Vad betyder allt detta? Det ska vi försöka svara på! Och vi tar gärna emot fler tips!

Lyssna på (B)ruset på Alkohol och narkotikas webb.

Mer från Accent