Danska narkomaner avböjer fritt heroin

DRUGNEWS. Trots påstått stort behov av heroinkliniker i Danmark, så står efter tio månaders verksamhet de flesta platserna tomma. Bara ett 80-tal av 300 platser utnyttjas av opiatberoende, visar en första utvärdering av den omstridda läkarordinerade behandlingen. Strikta krav anges som en förklaring.

Tio månader har nu gått sedan Danmark öppnade kliniker för opiatberoende där de efter läkarordination kan få gratis heroin. Idag finns fem kliniker runt landet (Köpenhamn, Hvidovre, Odense, Århus och Esbjerg) som erbjuder grava missbrukare som misslyckats med annan behandling att under ordnade former få inta statligt finansierat heroin. Målgruppen beräknades till uppåt 400 personer före start.

Den danska Sundhedsstyrelsen finner i en första studie att bara ett 80-tal missbrukare har påbörjat heroinbehandlingen. Samtidigt lever hundratals heroinister fortfarande i tung kriminalitet och missbruk, som innan klinikerna öppnades. Fler än 200 platser står outnyttjade, rapporterar tidningen Politiken.

En mycket restriktiv kontroll och övervakning avhåller missbrukarna från att påbörja behandlingen menar en av Danmarks ledande experter på området.

– Klienterna ska till exempel komma till kliniken en till två gånger varje dag för att få sitt heroin och alla doser ska tas under strikt övervakning. Att klienterna på så vis mister sin frihet gör att de avstår att gå in i behandlingen, säger Peter Ege, socialöverläkare vid Köpenhamns kommun, till tidningen.

Det injicerbara preparatet diacetylmorphin (heroin) som delas ut gratis är rent i motsats till illegalt heroin på gatan som ofta innehåller olika, ibland farliga, utblandningsämnen.

Avsikten med behandlingen är att stötta missbrukare som annan behandling inte fungerar för, skydda dem från överdoser, men också från ett fortsatt utsatt liv med kriminalitet för att finansiera missbruket.

Vid heroinkliniken Valmuen i Köpenhamn, som öppnade i mars ifjol, finns plats för upp till 120 behandlingsplatser, men bara 45 heroinister går idag på behandling där. Chefen för kliniken, Torben Ballegaard, delar Peter Eges syn om varför få missbrukare påbörjat behandlingen.

– På sikt måste man behöva ändra på de restriktiva bestämmelserna för klienterna, det råder inget tvivel om det, menar han.

Nu diskuterar danska politiker om hur dagplatserna på heroinklinikerna bättre ska beläggas. Regeringspartierna Venstre och de Konservativa avvaktar, medan oppositionen Socialdemokraterna och Socialistiskt Folkeparti är beredda att stöda ett förslag från experten Peter Ege om att missbrukarna ska få möjlighet ta med heroin hem för att inte behöva besöka kliniken så ofta.

Kritiker till behandlingen varnade för att heroinutdelning leder till en mer uppgiven narkotikapolitik. I Danmark finns omkring 33 000 narkotikamissbrukare.

Drugnews/BC-SL

Mer från Accent