cannabis

Dålig evidens för medicinsk cannabis

De vetenskapliga beläggen för att medicinsk cannabis fungerar för ryggmärgspatienter är dåliga. Ändå kommer danska patienter kunna få cannabis utskrivet från nästa år.

Från 1 januari 2018 kommer danska ryggmärgspatienter att kunna få medicinsk cannabis utskrivet. Det har danska läkemedelsstyrelsen beslutat. Men det vetenskapliga underlaget för beslutet är svagt, vilket upprör en del forskare. Det skriver Videnskap.dk.

Enligt en amerikansk genomgång från National Academies of Sciences har endast tre av alla engelskspråkiga studier visat på någon som helst effekt av medicinsk cannabis på ryggmärgspatienter. Det handlar om små effekter på smärta och muskelstyvhet, men resultaten är osäkra. Trots att danska läkemedelsstyrelsen håller med om att evidensen är dålig vidhåller de att patienter som inte blivit hjälpta av annan medicin ska ingå i försöket.

Danska forskare har en längre tid efterlyst mer forskning. Enligt Videnskab.dk visar erfarenheter från Holland, där läkemedlet funnits att tillgå en längre tid, att patienter kan få positiva effekter utan biverkningar om de får låga doser av THC och CBD. De biverkningar som rapporteras förefaller komma av högre doser och/eller kombination med alkohol.

Många forskare anser ändå att det är oetiskt att förskriva medicin till patienter innan man känner till effekter och vilka konsekvenser behandlingen kan få för patienterna på lång sikt. De ifrågasätter också om det verkligen är patientens subjektiva upplevelse som ska avgöra om ett läkemedel ska ges. Andra menar att det är oetiskt att inte ge ett läkemedel som kan fungera även om det år oprövat.

I Sverige har nyligen två ryggmärgsskadade patienter fått dispens för att använda ett cannabisbaserat preparat mot smärtor på grund av ryggmärgsskada.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer