Gårdsförsäljning utreds igen

Frågan om gårdar ska kunna sälja egenproducerad alkohol utan att hota Systembolaget ska utredas en gång till. I dag presenterade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson direktiven till den nya utredningen som ska vara klar den 1 oktober i år.

– Enligt de remissvar som vi fick in var inte frågan tillräckligt belyst. Det är bra att alla som efterlyser svar i frågan får klarhet, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Den tidigare utredaren Anita Werner kom fram till att det inte går att förena gårdsförsäljning med Systembolagets monopol. Trots det ska alltså frågan ses över igen.

– Det är mycket märkligt att regeringen väljer ett sånt här tillvägagångssätt, säger Kjell-Ove Oscarsson som är vice ordförande i IOGT-NTO. Vill man verkligen knäcka monopolet?

Joanna Wågström

Mer från Accent