Cannabisolja

Cannabisolja kan vara olaglig

Nu prövas om försäljare av cannabisolja begår narkotikabrott och bryter mot läkemedelslagen.

Cannabisolja, eller CBD-olja, säljs som hälsokost. Oljan framställs av industrihampa och sägs hjälpa mot en rad olika sjukdomar som cancer, MS, fibromyalgi, inflammationer, ångest, depression, diabetes, hjärtsjukdom, osteoporos, smärttillstånd, epilepsi, Parkinson, Huntingtons sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom, demens, beroende, stress och sömnsvårigheter. Oljan har fått sitt namn efter den verksamma beståndsdelen cannabidiol.

Nu har polisen gjort tillslag hos flera försäljare i Västra Götaland och Skåne. Anledningen är att oljan kan innehålla låga halter av THC som är den psykoaktiva beståndsdelen i cannabis och klassad som narkotika. Det skriver Dagens medicin. Syftet med tillslaget är att få rättspraxis eftersom det är oklart huruvida CBD-oljan kan betraktas som narkotika eller inte.

Även Läkemedelsverket har synpunkter på försäljningen och har skickat ett brev till försäljarna och påpekat att de bryter mot Läkemedelslagen när de säljer läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Enligt en tidigare artikel i Dagens medicin är det osannolikt att CBD-oljan kan ha någon effekt alls eftersom halten av cannabidiol är alltför låg.

Senast den 9 november ska företagen yttra sig till Läkemedelsverket som då beslutar om försäljningen ska förbjudas.

Mer från Accent