Cannabis

Cannabisläkemedel för barn kan bli tillåtet

Ett cannabisbaserat läkemedel väntas få godkänt inom samtliga EU-länder i höst. Läkemedlet innehåller inte THC, som man blir berusad av.

Det handlar om Epidiolex, ett läkemedel som innehåller cannabidiol, CBD. Läkemedlet är avsett för barn över två år, med en särskild form av svår epilepsi. Det rapporterar Sveriges Radio.

I juli rekommenderade EU:s läkemedelsmyndighet att medlet ska godkännas. Läkemedelsverket förväntar sig att EU-kommissionen redan under hösten godkänner läkemedlet som då blir tillåtet i hela EU, även i Sverige.

Något undermedel handlar det dock inte om.

– Effekten är ungefär densamma som alla andra epileptika, men med mycket biverkningar, framförallt trötthet och seghet. Men har man en förskräcklig anfallssituation måste man få pröva allt säger Tove Hallböök, barnläkare på drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, till Sveriges radio.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, är orolig för att ett godkännande kan få oönskade effekter.

– Det viktigaste är att den enskilde individen får hjälp. Men det finns en risk att man reducerar respekten för riskerna med att röka cannabis, i synnerhet för tonåringar, säger Fred Nyberg, till Sveriges radio.

I Storbritannien, där cannabisläkemedel blev tillåtet förra året, har inte lagändringen medfört att särskilt många recept skrivits ut enligt BBC.

För lite forskning på läkemedlens effekter visar att få preparat fått licens. Endast specialister får skriva ut dem vilket begränsar tillgängligheten och de preparat som finns på marknaden är väldigt dyra.

Mer från Accent