Bodström vägrar drogtestet

DRUGNEWS. I ett radioprogram om drogtester så sade först förre justitieministern Thomas Bodström (S) ja till att själv testas direkt, men ångrade sig. ”Jag var svettig och det var alltför integritetskränkande”, sade han efteråt.

Det är P3 Nyheter som på måndagen sände ett reportage om kameraövervakning och frivilliga drogtester av skolelever. I en intervju med Thomas Bodström, Socialdemokratisk ordförande i justitieutskottet, som tycker det är bra med drogtester om de är frivilliga, tillfrågas plötsligt om han själv kan tänka sig drogtestas.

– Visst, ni får gärna drogtesta mig. Ska vi göra det på en gång, svarar han och tar av sig kavajen.

Men när han får klart för sig att det behövs en toalett för urinprovet och en sjuksköterska berättar vilka substanser han ska testas för (amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner), så ångrar han sig.

– Jag struntar i det, jag bara känner det. Jag var för svettig och allting, säger han i radioprogrammet.

I en videoinspelad filmsekvens får man intrycket av att Bodström backar när han får klart för sig vilka droger som testet kan visa. Men till Aftonbladet uppger han att kissa inför en annan person (vilket det inte var fråga om), kändes alltför integritetskränkande.

Thomas Bodström – som själv berättar att han rökt hasch när han yngre – anser att frivilliga drogtester kan vara användbara, men att man ska vara försiktig med drogtester av unga. Socialdemokraterna röstade emot borgerliga alliansens lagförslag att även kunna testa unga under 15 år, vilket nu antagits. Avlyssning av och att läsa ej misstänkas post för att stoppa terrorister är han positiv till, vilket han kritiserats för av SSU.

Justitieminister Beatrice Ask (M) som drivit på för att polisen ska kunna initiera drogtester av ungdomar deltar också i programmet. Och hon ställde upp på ett drogtest, utan invändningar.

– Det var inte så märkvärdigt. Jag såg inga problem med det, säger hon.

Hon är däremot mer tveksam till ökad kameraövervakning i samhället.

Frågan om slumpvisa frivilliga drogtester av skolelever har blivit omstridd. Det anses å ena sidan kunna vara en metod i en bredare policy att förebygga och tidigt upptäcka drogproblem bland ungdomar. Å andra sidan upplever flera elever tester integritetskränkande och Skolinspektionen anser att frivilligheten inte kan garanteras. Riksdagens Justitieombudsman har dock kommit fram till att avtal om drogtester i skolan kan ingås.

I radioprogrammet intervjuas även elever på Brinellgymnasiet i Nässjö och Rönnowska gymnasiet i Helsingborg som känner sig tvingade att delta i drogtester.

Fotnot: SR P3-programmet sändes måndag, cirka 13:03 och med en chatt efter programmet med start klockan 14.

Drugnews/SL

Mer från Accent