Reklam

Blå Bandet har fått nog

Nu startar Blå bandet kampanj mot alkohol- och spelreklam, liksom mot den dolda marknadsföringen av narkotika.

Reklam för alkohol och spel väller över oss. Nu har nykterhetsorganisationen Blå bandet fått nog och startar en kampanj för att stoppa reklamen för beroendeframkallande produkter.
– Vi ser att beroendeindustrin brer ut sig mer och mer. Många slåss om att tjäna pengar på beroende. Det vill vi uppmärksamma med den här kampanjen, säger Susanne Jensen, förbundsordförande för Blå bandet.

Hon säger att de även är bekymrade över den förtäckta narkotikareklam de funnit.
– När man söker på cannabis bland tv-serier får man upp över 300 serier som antingen har cannabis i namnet eller är hash-taggade med cannabis. Där framställs cannabis oftast positivt, säger hon.

Alkoholreklam får inte rikta sig till unga under 25 år. Blå bandet upprörs över att det ändå sker, genom medveten eller omedveten marknadsföring.
– Det är starka krafter som hittar sätt att komma undan för att tjäna pengar. Vi har fått nog. Nu måste vi agera, säger hon.

Susanne Jensen ser också samband emellan de olika målgrupperna.
– Det hänger ofta ihop. Den som spelar mycket har ofta en alkoholproblematik med sig. Vi översköljs med reklam för snabba casinospel och andra typer av spel som triggar belöningssystemet. Har man druckit alkohol är inte omdömet på topp, säger hon.

Hon hoppas att kampanjen leder till att politiker och beslutsfattare blir uppmärksamma på problemet.
– Helst skulle jag önska att all spel- och alkoholreklam förbjöds. Men man skulle komma långt bara genom att se till att de lagar och regler vi har faktiskt efterlevs. Det krävs resurser för att följa upp och kontrollera. Jag hoppas att politiker och beslutsfattare får upp ögonen för problemen och prioriterar dem. Det behövs resurser för att följa upp att lagstiftningen följs, säger hon.

Ett annat mål för kampanjen är att öka medvetenheten hos konsumenterna.
– Man kan ju hoppas att de blir mer uppmärksamma på till exempel förtäckt reklam och funderar över vilka varor de vill ha, eller inte vill ha, säger hon.

Blå bandet har skapat en hemsida för kampanjen där den som vill kan skriva under ett upprop eller hitta förslag på texter att skicka till politiker. Adresser till riksdagsledamöterna hittar du också där.

Mer från Accent