Spelpolitik

Svenska spel och Miljonlotteriet vill se skärpta krav

Den aggressiva spelreklamen kritiseras hårt. Svenska spel vill riskgradera spel, och drar paralleller till alkohollagstiftningen. Miljonlotteriets VD vill skärpa kraven.

Monopolet försvann i Sverige när spelmarknaden avreglerades vid årsskiftet. Förutom den statliga speljätten Svenska spel har nu ytterligare cirka 70 bolag licens för att verka i landet.

Kritiska röster har höjts mot den massiva marknadsföring som pågått sedan avregleringen. Det har lett till att civilminister Ardalan Shekarabi krävt att spelbolagen måste självreglera marknadsföringen före sista mars, annars kommer regeringen att sätta nya restriktioner.

Bolaget Svenska spel, som har 40 procent av spelmarknaden i landet, säger att de förstår kritiken. Samtidigt är de inte utan skuld: Svenska spel satsade 75 miljoner kronor på spelreklam i januari – en ökning med 260 procent jämfört med 2018.

För att få bukt med problemet föreslår Svenska spel en riskklassificering av spel, ett system som skulle bli gemensamt för hela branschen.
– Redan i vårt remissvar till den nya spellagstiftningen pekade vi på att det behövdes en sådan riskklassificering av spel, men det var tyvärr inget som lagstiftarna tog med i den nya lagen. Det är inte för sent att ta upp förslaget igen. Riskklassificering skulle minska reklamtrycket och öka konsumentskyddet, säger Scarlett Roa, hållbarhetschef på Svenska spel.

Bolaget vill nu att Spelinspektionen ska få rätt att utfärda krav på ansvarsåtgärder och reklambegränsningar för de spelformer som medför störst risk för spelproblem. Och de jämför riskgraderingen med hur man idag riskklassificerar alkohol:

– Även om det inte går att jämföra alkohol och spel rakt av, så är det ett sätt att förklara att det är skillnad på spel och spel. Det är skillnad på risken i en skraplott jämfört med nätcasino, så som det är skillnad på lättöl och starksprit, säger Scarlett Roa.

IOGT-NTO:s eget lotteri, Miljonlotteriet, finansierar den största delen av rörelsens verksamhet. VD:n Jonatan Hjort säger att spelansvar står högt upp på agendan.
– Vi har ett tydligt uppdrag att arbeta med de här frågorna. Vi har bestämt oss för att vara bäst i klassen, säger han.

I Miljonlotteriets riktlinjer står att de ska erbjuda spelansvarsverktyg på hemsidan och de har bestämmelser för hur de ska marknadsföra sig. De utgår, liksom Svenska spel, från Gamgards riskgradering och har bestämt sig för att huvudverksamheten ska bestå av ”gröna spel”, alltså de med låg risk, som till exempel skraplotter. Gamgard innebär att spelformer riskklassificeras i låg risk, grön, medelrisk, gul, och hög risk, röd. Nätcasino klassas till exempel som ett rött spel.

Jonatan Hjort anser att myndigheter måste vara tuffare mot spelbranschen än de varit hittills. En riskklassificering tycker han är bra, men han riktar också viss kritik mot förslaget:
– Det är ännu inte tydligt vad som händer om man har ett ”rött spel” eller om man bryter mot reglerna. Sedan då? Att jämföra med alkoholområdet är svårt – där är det mer tydligt med olika promillehalter och vad det innebär för begränsningar. Det räcker inte att införa en riskklassificering för spel, i så fall måste det till marknadsföringsbegränsningar också, säger han.

Förutom ”gröna spel”, erbjuder Miljonlotteriet även digitala spel i den gula riskkategorin. I de spelen har de infört begränsningar för spelarna.
– Så att de inte kan spela bort sina liv. Vi har hårda insättningsbegränsningar per månad och har tagit beslut om att skärpa de gränserna ytterligare. Vi vill inte att människor ska må dåligt av spel, utan hoppas att de är med i vårt lotteri för att ha möjlighet att vinna. Och för att de tycker att IOGT-NTO står för något bra som de vill vara med och finansiera, säger Jonatan Hjort.

Mer från Accent