Politik

Bilder från kongressen

Halva kongressen har gått. Här är bilderna från de första två dagarna!

Foto: Pierre Andersson

Mer från Accent