Big Alcohol

Big Alcohol Exposed ska avslöja alkoholindustrin

I veckan lanserades det helt nya och världsomspännande nätverket Big Alcohol Exposed, där en rad ideella organisationer – bland andra IOGT-NTO, Junis och UNF - har gått samman för att sätta fokus på alkoholindustrins oetiska affärsmetoder.

Varje år dör 3,3 miljoner människor på grund av alkohol och ännu fler skadas eller blir sjuka på grund av drogen. Men det hindrar inte alkoholindustrin från att utsätta barn och ungdomar för aggressiv alkoholreklam. Det vill nu nätverket Big Alcohol Exposed försöka stoppa genom att avslöja sanningen om alkoholindustrins metoder. Ett första steg är den hemsida som släpptes i veckan.

– Förhoppningen är att vi ideella organisationer ska bli ett nätverk av goda krafter, som ska avslöja alkoholkapitalet. Det är inte bara nykterhetsorganisationer som gått med, utan även andra. Just nu är vi ett tjugotal, bland andra IOGT-NTO, Junis, UNF, Active, Forut, IOGT International och Adic. På sikt hoppas jag att vi ska bli ännu fler som vill vara med och förändra, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis och Sveriges officiella talesperson för Big Alcohol Exposed.

Namnet Big Alcohol Exposed är inspirerat av tobaksindustrins Big Tobacco. Branscherna samarbetar och är sammankopplade och alkoholindustrin har lärt sig av tobaksindustrins misstag och framgångar.

– Alkoholindustrin använder sig av aggressivt kampanjande och oetiska metoder. Man vill ge sken av att man värnar barn och unga och att man är för ett ansvarsfullt drickande, men i själva verket är det just mot de grupperna man vänder sig med alkoholreklamen. Alkoholindustrin kommer ofta undan för lätt med den ”forskning” de presenterar, som naturligtvis talar till deras fördel, säger Mona Örjes, som menar att den nya hemsidan presenterar kalla fakta om alkohol i världen och dess konsekvenser för individen.

Här finns bland annat tjugofem exempel på fula marknadsföringsknep i idrottssammanhang, fakta om sjukdomar och dödsfall relaterade till alkohol.

– Hemsidan är inte klar utan ska fyllas på med nya exempel. Vi vill bli en stark röst och en motvikt till alkoholindustrin, säger Mona Örjes.

Mer från Accent