Ungdomar skriver kontrakt mot droger

Lisa Lundahl.
Lisa Lundahl.

6 frågor till Lisa Lundahl, projektassistent på Riksförbundet Smart, som har fått 800 000 kronor i bidrag för att stötta och sprida den så kallade Kontraktsmetoden i Skåne.

Vad är Kontraktsmetoden för något?

– Det är ett drogförebyggande arbete för barn och ungdomar i årskurs 4 till 9. Metoden går ut på att de gör ett aktivt val att välja bort osmarta beteenden genom att skriva på ett kontrakt. Kontraktet innehåller minst tobak, och ofta innehåller det även alkohol, mobbning, vandalisering och andra osmarta beteenden – kontrakten utformas lokalt. En förälder måste skriva på också, det tycker vi är viktigt eftersom det leder till att det blir bra samtal hemma. Kontrakten är tidsbegränsade, ett eller tre år. Ofta brukar man försöka hitta små morötter till de som skriver på, allt från rabatter i lokal butiker till att man anordnar aktiviteter.

Vad är Riksförbundet Smart?

– Smart är ett nätverk för alla som jobbar med den här metoden. Vår uppgift är att stötta i arbetet, vi har inte anställda lokalt. Vi är bara tre deltidsanställda i projektet. Lokalt kan det exempelvis vara en skolsköterska som är engagerad och ansvarar för det.

Hur gör ni för att sprida kontraktsmetoden i Skåne?

– Vi har utgått mycket från skolsköterskor och arbetat uppsökande mot dem, men även mot skolledningar. Vi har kontaktat dem och fått komma ut och berätta om vår metod, så nu är det fler som kontaktar oss också.

Varför satsar ni speciellt i Skåne?

– Vi sökte bidrag just i Skåne eftersom det är en sådan utsatt region, det kommer in mycket alkohol från Europa på grund av närheten till kontinenten. Vi finns spridda över hela landet, men i väldig olika grad.

Hur många ungdomar har skrivit på ett sådant här kontrakt?

– Det är ungefär 30 000 ungdomar runt om i landet som har ett kontrakt som gäller just nu.

Varför är Kontraktsmetoden en bra metod, anser ni?

– Vi tycker att den är bra just för att ungdomarna själva tar ett aktivt beslut tillsammans med föräldrarna. Det blir bra samtal hemma. Och man börjar väldigt tidigt med det förebyggande arbetet – det är viktigt att komma in innan de har börjat använda preparaten. Och det är bra att de får morötter och att de kan engagera sig. Kontraktsmetoden uppvisar goda resultat.

Jenny Stadigs

Mer från Accent