Barn med välutbildade föräldrar röker mer cannabis

Barn till föräldrar med hög utbildning röker mer cannabis än de som har lågutbildade föräldrar. Det visar en enkätundersökning som Statens folkhälsoinstitut har genomfört.

En fjärdedel av ungdomarna som har högutbildade föräldrar har någon gång provat cannabis och sju procent använder ibland eller regelbundet.

Av barnen som har föräldrar med låg utbildning är det en av fem som har provat cannabis, tre procent röker ibland eller regelbundet.

När det gäller attitydfrågor visar undersökningen att ungdomar med högutbildade föräldrar har en mer tillåtande attityd till cannabis.

– Vi vet sedan tidigare att elever till högutbildade föräldrar är underrepresenterade när det gäller rökning och alkohol. Men för cannabis ser bilden annorlunda ut. Ungdomar till högutbildade föräldrar tycks ha en mer tillåtande attityd till cannabis. Varför det är så vet vi faktiskt inte, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare på Statens folkhälsoinstitut, i en kommentar.

På frågan om cannabis är ett stort samhällproblem svarade nästan hälften av ungdomarna, alla utbildningsnivåer, att de inte instämmer. En dryg tredjedel tycker inte att man är en knarkare om man använder cannabis.

Undersökningen genomfördes på sex gymnasieskolor i Skåne.

Joanna Wågström

Mer från Accent