Politik

Balanserad narkotikapolitik på World Forum Against Drugs

En överenskommelse mellan Sverige, USA, Ryssland, Storbritannien och Italien undertecknades i dag på World Forum Against Drugs, som hålls för tredje gången i Stockholm. Överenskommelsen gäller samarbete och synen på narkotikapolitik.

Dokumentet som döpts till ”Överenskommelse för en human och balanserad narkotikapolitik” går ut på att man ska samarbeta mellan länderna för att minska droganvändningen och minska skadeverkningarna av drogbruk, och att man ser en human och balanserad narkotikapolitik, baserad på evidens och forskning i stället för ideologi och dogmer, som sättet att förebygga drogproblem.

Dokumentet undertecknades vid en presskonferens av representanter för de fem ländernas regeringar. Hur bindande dokumentet är framgår inte. Enligt Maria Larsson enades man under en middag i går kväll om att gemensamt skriva under. Innehållet kan därför inte ha hunnit förankras i den utsträckningen att några förpliktelser i form av agerande kan ingå, men symboliskt har det ändå ett värde. Förhoppningen är att fler länder ska underteckna senare.

Vad en balanserad narkotikapolitik innebär är svårt att veta, men intressant att notera är ändå att ”balanserad” förekom oftare än ”restriktiv” under dagen.

Konferensen invigdes av Sven-Olov Carlsson som berättade att mer än 70 ideella organisationer nu är medlemmar i WFAD. Han sa också att droger hotar traditionella värden, familjer och samhällen.

− En balanserad och restriktiv drogpolitik håller drogerna tillbaka. Men en restriktiv politik måste följas av god vård och behandling, sa Sven-Olov Carlsson.

Foto av drottning Silvia och Sven-Olof Carlsson
Drottningen tackas efter sitt invigningstal av Sven-Olov Carlsson, ordförande i WFAD.

Sedan var det dags för öppningsanförandet som hölls av drottning Silvia. Hon sa att narkotikafrågan är ett internationellt problem som kräver internationella lösningar.

− Utbildning och prevention är viktigt för att hindra unga att hamna i drogmissbruk. Vi måste erbjuda hälsosamma alternativ. Prevention är bättre än vård. Dessutom är det billigare, sa drottningen.

Hon betonade också vikten av att se till att barn skyddas mot droger.

Barn- och äldreminister Maria Larsson tog vid och sa att narkotikapolitiken ska vara human, balanserad och restriktiv. Den skall syfta till att upprätthålla hälsa och skydd för individen.

− En sådan politik måste bygga på prevention, sa Maria Larsson. Vi måste se till faktorerna bakom uppkomsten av drogbruk och göra något åt dem.

Hon påpekade också att Sverige hör till de länder som är mest restriktiva.

− Det gör oss till måltavla för legaliseringsrörelsen. Jag är stolt över att vara deras måltavla, säger Maria Larsson.

Slutligen gick ordet till Anna König Järlmyr, socialborgarråd i Stockholm, som önskade deltagarna välkomna till Stockholm och berättade om det nyligen ingångna samarbetet mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Hon talade också om vikten av civilsamhällets engagemang och att föräldrar är  viktigast i preventionsarbetet.

− Vi måste stötta föräldrarna på alla sätt, säger hon.

Eva Ekeroth

Läs överenskommelsen här: http://www.wfad.se/images/articles/Final_statement_WFAD.pdf

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer