Narkotika

Avloppsvattnet avslöjar européernas drogvanor

Kokain används mest på helger i Västeuropa. Ecstasy används främst i Belgien och Nederländerna och metamfetamin har nu nått Helsingfors. Det och mycket mer visar resultatet av årets analys av avloppsvatten från europeiska städer.

Det är stora skillnader i drogmönster och drogutveckling mellan olika delar av Europa. Det visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Rapporten redovisar resultaten från undersökningar av avloppsvattnet från 44 städer i 18 länder i Europa.

De droger man visar förekomst av är amfetamin, metamfetamin, ecstasy, kokain och cannabis.

Resultaten visar att kokain främst förekommer i västeuropeiska städer, särskilt i Belgien, Nederländerna och Storbritannien, även om några städer i södra respektive norra Europa också har hög förekomst. I Östeuropa förekommer det i stort sett inte alls.

Enligt undersökningen används amfetamin främst i norra Europa. Metamfetamin däremot har hela tiden använts i Norge, Tjeckien och Slovakien samt i Dresden, den tyska staden som ligger nära tjeckiska gränsen. I år har drogen också nått Helsingfors.

Av ecstasy finns få spår, undantagen är städer i Belgien och Nederländerna.

Tio länder har mer än en stad med i undersökningen och det finns tydliga skillnader mellan städerna i samma land. Olikheterna kan sannolikt förklaras av sociala skillnader och skillnader i befolkningens sammansättning.

I stora städer är kokain och ecstasy vanligare medan amfetamin och metamfetamin inte är kopplat till stadens storlek.

Förutom geografiska skillnader märktes en skillnad mellan veckodagar. På helgerna dök mer kokain och ecstasy upp i avloppsvattnet, medan amfetamin och metamfetamin fördelade sig jämnt över veckan.

Mätningarna genomförs årligen sedan 2011 och ger en ögonblicksbild av drogflödet. I varje stad gjordes analysen dygnet runt under samma vecka i mars.

Stockholm och Umeå deltog första året och Göteborg andra. Därefter har inga svenska städer varit med i undersökningen.

Av de medverkande städerna har 16 varit med fyra eller fem gånger. De flesta städer visar oförändrad eller minskande användning av kokain, men några få fall, särskilt i Bryssel och London ökar användningen.

Ecstasy däremot ökar i alla städer, men de högre nivåerna i avloppsvattnet kan eventuellt förklaras med att drogen blivit renare än tidigare.

I jämförelse med andra studier står sig avloppsvattenanalyser bra anser EMCDDA. I de flesta fall bekräftas de av andra studier. EMCDDA:s slutsats är att metoden förutsäger vad andra undersökningar kommer att visa och att den kan användas för att tidigt upptäcka nya trender i drogkonsumtionen.

Framöver tror EMCDDA att avloppsvattenanalyser kan användas på flera sätt, till exempel för att mäta förekomsten av nya droger, som annars är ett problem eftersom användarna inte alltid vet vad de tagit.

Analyserna skulle också kunna användas för att mäta effekten av olika preventiva åtgärder eller drogförekomsten under festivaler eller andra särskilda evenemang. Nu kan man också skilja på spår från konsumtion och från produktion eller bortspolade oanvända droger vilket kan ge intressant information om att droger produceras i området.

Mer från Accent