Åtgärdsprogram för ANDT-insatser

DRUGNEWS. Regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, doping och tobakspolitiken i år. Där finns förslag hur tidigare antagna strategin ska konkretiseras och utvärderas.

– Målet är att med årliga åtgärdsprogram och uppföljningar kunna minska användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak till 2015, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, till Drugnews.

Det handlar om bland annat nationella insatser, men särskilt hur regionala och lokala nivåer mer effektivt ska arbeta förebyggande.

Programmet antogs nyligen av regeringen och blev offentligt i måndags.

• Dokumentet ”Åtgärdsprogram för alkohol- , narkotika- , dopnings- och tobakspolitiken 2011”, (pdf-fil, 74 sidor).

Drugnews/SL

Mer från Accent