Alkohol

Ännu en studie bekräftar: Barn som får smaka alkohol hemma dricker mer

Barn som får provsmaka alkohol hemma löper större risk att använda alkohol när de går i gymnasiet. Det visar en ny amerikansk studie.

En ny studie från Center for Alcohol and Addiction Studies vid Brown University på Rhode Island visar att de barn som i sjätte klass rapporterar att de någon gång fått smaka alkohol hemma löper fem gånger större risk att ha druckit ett helt glas när de går på gymnasiet och fyra gånger så stor risk att ha druckit sig fulla.

Forskarna är tydliga i sin slutsats: ”Våra resultat visar att oddsen för riskfyllt beteende är större hos dem om tidigt fått smaka alkohol. Det går emot tanken på att man skyddar barnen genom att låta dem prova hemma. Även en endast klunk alkohol kan undergräva budskapet att alkoholkonsumtion inte är accepterat för unga.”

En medförfattare till studien säger att föräldrar inte får dra slutsatsen att deras barn är dömda på förhand om de nu redan låtit dem smaka.

– Det viktigaste är att föräldrarna försäkrar sig om att barnen vet när det är acceptabelt att dricka och när det inte är det, säger Kristina Jackson till CNN.

Hon påpekar att det faktiskt bara är en fjärdedel (26 procent) av dem som smakat som dricker alkohol i gymnasiet och knappt var tionde som druckit sig full.

Medan 26 procent av dem som fått smaka dricker alkohol är motsvarande siffra för de som inte fått smaka sex procent. Nio procent av dem som fått smaka har druckit sig fulla medan motsvarande siffra för dem som inte smakat är två procent.

Mer från Accent