Anna Carlstedt: Fulla föräldrar ger otrygga barn

Midsommar är årets största suparhelg, i alla fall om man tittar på Systembolagets försäljningsstatistik. Dessutom är det en helg som många firar tillsammans med sina barn. Små grodorna och fiskdamm är roliga upplevelser för barn. I många familjer är midsommar barnvänligt fram till middagen. Då tar de vuxnas behov över.

Att se sina vårdnadshavare berusade är en fruktansvärd upplevelse för många barn. Den vuxnes beteende förändras och skrämmer. Tryggheten försvinner och barnet upplever en oro och en hjälplöshet som kan vara svår för vuxna att föreställa sig. Den är inte obefogad.

Det händer att föräldrar sätter sina barn i akut fara genom att dricka sig berusade. Det händer att barn blir misshandlade och utnyttjade av fulla vuxna. Betydligt vanligare är det att barn blir skrämda och får sin midsommar förstörd. Eller att tonåringen hamnar i en jobbig situation på stan, men inte kan bli hämtad eftersom föräldrarna har druckit.

Ett par nubbar spelar väl ingen roll, är det säkert många som tycker. Men barn ser skillnad på nyktra och berusade vuxna. Ett av fem barn i mellanstadieåldern tycker att deras föräldrar dricker för mycket. Är ditt barn ett av dem?

Lösningen är enkel. Bli inte berusad i närheten av dina barn. Och om ni är på en fest där det förekommer alkohol, se till att någon håller sig nykter och kan se till att barnen har det bra. Låt barnen ha en bra midsommar, även på kvällen.

Anna Carlstedt
förbundsordförande IOGT-NTO

Mer från Accent