Amfetaminproduktionen växer i Europa

Amfetamin är en europeisk drog. Både tillverkning och konsumtion sker främst i Europa. Det konstateras i en rapport som kommer från EMCDDA idag.

Omkring 12,5 miljoner europeer har någon gång använt amfetamin. Så många som två miljoner har gjort det under senaste året. Det gör den europeiska amfetaminmarknaden mycket lönsam för den organiserade brottsligheten. Även om viss del av tillverkningen sker småskaligt i kökslaboratorier, framställs det mesta under former som kan betraktas som fabrikstillverkning.

Globalt sett är metamfetamin den mest använda centralstimulerande drogen. I Europa är det kokain, med amfetamin som god tvåa. I många länder i norra och östra Europa, däribland Sverige, är dock amfetamin mer vanligt än kokain. Det är bara cannabis, av de illegala drogerna, som förekommer oftare.

− Amfetamin är en drog vi måste hålla ögonen på, säger Wolfgang Götz, chef för EMCDDA. Trots att drogen legat på en stabil nivå det senaste decenniet, är jag oroad över den storskaliga produktionen och förfinade tekniken som vissa producenter har utvecklat.

I Europa ses amfetamin som den fattiges kokain, men i länder som Sverige och Finland är drogen mer etablerad och utgör en stor del av narkotikaproblemet.

− Den här rapporten ger oss en påminnelse om det växande hotet från syntetiska droger, säger Cecilia Malmström, svensk EU kommissionär. Uppmärksamheten har hittills mest riktats mot heroin, kokain och cannabis. En ökad kunskap om amfetaminets marknad, smugglingsvägar och användning, är väsentligt för möjligheten att bekämpa drogen.

Eva Ekeroth

Mer från Accent