Alkokoll del 4 – Svenskar dricker ofta och mycket

Alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. Vi har anammat den sydeuropeiska kulturen och dricker allt oftare samtidigt som vi har behållit vår egen suparkultur med stora mängder alkohol.

Alkoholkonsumtionen i Sverige har gått upp kraftigt sedan vi gick med i EU och vi ligger just nu på de högsta nivåerna i modern tid. Enligt Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, drack en person i Sverige i genomsnitt 9,5 liter ren alkohol under 2009. Det är en marginell ökning jämfört med 2008 då alkoholkonsumtionen låg på 9,44 liter.

Upp- och nedgångar i konsumtionen kan ofta kopplas till alkoholpolitiska förändringar. Men konsumtionen påverkas också av hög- och lågkonjunkturer. Vi dricker mer i högkonjunkturer när arbetslösheten är låg och ekonomin är god.

Kvinnor har ökat sin alkoholkonsumtion kraftigt de senaste åren, speciellt 40- och 50-talisterna. Men även yngre kvinnor dricker mer. Trots det konsumerar männen i alla åldersgrupper nästan dubbelt så mycket som kvinnor och står för en högre del av de alkoholrelaterade skadorna, till exempel står de för 90 procent av rattfyllerifallen.

Joanna Wågström

Mer från Accent