Alkoholreklam får unga att dricka mer

Ett vanligt argument i debatten om alkoholreklamen är att den inte ökar drickandet utan enbart syftar till att höja ett märkes marknadsandel. Ny forskning visar att reklamen ökar ungas drickande och bidrar till att fler börjar dricka.

Den nya studien har tittat på hur ungdomar påverkas av att utsättas för alkoholreklam. Man har gjort det genom att granska och sammanställa tretton tidigare studier på området.

Tolv av de tretton studierna visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion. Studierna visar också att det finns ett direkt samband mellan hur mycket reklam ungdomarna utsätts för och hur mycket de ökat sin konsumtion.

Studien är gjord på uppdrag av EUs ”Alcohol and Health Forum”, en grupp bestående av intressenter i alkoholfrågan – både från frivilligorganisationer och alkoholindustrin – som bildades i samband med att EU antog sin alkoholstrategi för ett par år sedan.

Pierre Andersson

Hela rapporten kan du ladda ner här (PDF).

Mer från Accent