Alkoholproblem kan ligga bakom skotten i Afghanistan

Sergeanten som anklagas för att ha skjutit ner fyra kvinnor, fyra män, sju flickor och två pojkar i Kandaharprovinsen har tidigare visat tecken på alkoholproblem. Bland annat har han blivit aggressiv då han druckit. Om armén kände till detta och om han erbjudits någon form av behandling är oklart.

Det var den 11 mars som soldaten öppnade eld mot civila. Kort efter massakern rapporterade New York Times att sergeanten hade druckit tillsammans med kamrater innan han sköt. Tidningen åberopade anonyma källor som skulle vara högt uppsatta militära tjänstemän.

Sergeanten har varit i klameri med rättvisan fem gånger tidigare, varav fyra tillfällen varit kopplade till alkohol.

James Oliver, programchef för avdelningen för kemiskt beroende vid Puyallup’s Good Samaritan Hospital, menar att det är tecken på att sergeanten kan ha alkoholproblem.

− Det är definitivt riskfaktorer för missbruk, säger James Oliver till The News Tribune.

Ingen talesman för armén vill uttala sig om de haft kännedom om eventuella alkoholproblem eller om sergeanten i så fall erbjudits hjälp för dem.

Alkoholmissbruk är vanligt i amerikanska armén, särkskilt bland krigsveteraner. År 2010 gjorde the Walter Reed Army Institute of Research en undersökning bland drygt 1 100 soldater som nyligen kommit hem från kriget i Irak. Nära 25 procent av dem diagnostiserades som alkoholmissbrukare fyra månader efter hemkomsten. Av dem hade närmare 12 procent uttalade alkoholrelaterade beteendestörningar.

En studie som gjordes 2004 av det kaliforniska Centret för Prevention vid the Pacific Institute for Research and Evaluation, visade att andelen som dricker mycket och som berusningsdricker är högre bland militärer än bland jämnåriga civila.

Från amerikanska armén rapporterades tidigare i år att antalet som söker sig till arméns beroendeprogram har ökat.

− Vi vet att många som drabbats av post-traumatiskt stressyndrom självmedicinerar med alkohol, säger general Peter W Chiarelli, vice stabschef i armén, till the Army News.

Han ser därför positivt på att fler söker sig till programmet.

Den nu misstänkte sergeanten har varit tre gånger i Irak innan han skickades till Afghanistan i december.

− Stressen det innebär att vara i krig upprepade gånger gör soldaterna extra utsatta för risken att börja missbruka, säger James Oliver.

Eva Ekeroth

Mer från Accent